הסוף למאכערים: המינהל יבטל את דמי היתר בצמודי קרקע במגזר העירוני

עד היום המינהל גבה דמי היתר בגובה 31% מעליית ערך הקרקע בעקבות תוספת הבנייה; לפי ההצעה תוספת של עד 200 מ"ר, לבנייה כוללת בשטח 360 מ"ר, תהיה פטורה מדמי היתר לבעלי חוזה חכירה מהוון

מינהל מקרקעי ישראל יבטל את דמי ההיתר שבעלי בתים צמודי קרקע מהוונים ביישובים עירוניים, נאלצים לשלם לפני ביצוע תוספות בנייה של עד 360 מ"ר. בבתים צמודי קרקע בפריפריה, באזור עדיפות לאומית א ו-ב', ניתן יהיה גם לבנות יחידות מגורים נוספות ללא תשלום דמי היתר. עד היום המינהל גבה דמי היתר בגובה 31% מעליית ערך הקרקע לאחר תוספת הבנייה.

הטיפול בסוגיית דמי היתר הוא נקודת חיכוך תמידית בין בעלי הבתים למינהל, ולכן זהו בסיס תעסוקה עיקרי של מאכערים למיניהם, היוצרים חשש לשחיתות בפקידות הנמוכה במינהל. ביטול דמי ההיתר הוא חלק מהרפורמה שמוביל ראש המינהל ירון ביבי. החלטה על ביטול דמי ההיתר התקבלה היום (ד') בהנהלת המינהל, והיא תובא לאישור סופי במועצת מקרקעי ישראל בשבוע הבא.

צעד זה הוא גם המשך ישיר וטבעי לתוכנית ההאצה לענף הנדל"ן למגורים שפרסמו משרדי האוצר, השיכון והבינוי ומינהל מקרקעי ישראל לפני כחודש. זאת, במטרה להעמיד סיוע לענף ולהקל על פעילותו בתקופת המשבר.

דמי היתר הינם תשלומים המשולמים למינהל מקרקעי ישראל כתנאי למימוש זכויות בקרקע. מינהל מקרקעי ישראל גובה דמי היתר במקרים הבאים: שינוי יעוד או ניצול של הקרקע, תוספת זכויות בנייה ופיצול מגרש.

דמי ההיתר הם למעשה דמי חכירה נוספים המשולמים עבור תוספת של זכויות בנייה או ניצול נוסף של הקרקע שבעת חתימת חוזה החכירה עם המינהל לא שולמה עבורם תמורה.

חוזה החכירה המקורי קובע בדרך כלל זכויות בנייה לבניית בית צמוד קרקע בשטח של 160 מ"ר ליחידה. אם למשל השטח הבנוי בפועל הוא 130 מ"ר, ניתן היה לבנות 30 מ"ר נוספים ללא תשלום דמי היתר.

אולם, עד כה, על כל מ"ר נוסף מעבר ל-160 מ"ר חויב החוכר בתשלום דמי היתר של 31% מהעלייה בערך הקרקע בגין התוספת, זאת, גם אם הקרקע מהוונת. *

צרו איתנו קשר *5988