אפריקה ישראל מפרסמת אזהרת רווח: הפסידה 2.7 מיליארד שקל ברבעון הרביעי; המנכ"ל איזי כהן ל"גלובס": "נעמוד בהתחייבויותינו בשנתיים הקרובות"

(עדכון) - יותר ממחצית ההפסד - 380 מיליון דולר - בשל הפחתה חשבונאית של שווי בניין ה"ניו-יורק טיימס" ; כהן: "אפריקה משלמת מחיר כבד על המשבר העולמי; אזהרת הרווח לא משקפת את הפעילות האמיתית שלנו" ; יובל בן-זאב ל"גלובס": "לא נהיה מופתעים אם חברות נדל"ן נוספות ישערכו למטה"

אחרי השמועות והמימושים, הגיע תורה של אזהרת הרווח הרשמית: אפריקה ישראל הודיעה היום כי בדו"חות החברה שיתפרסמו בסוף החודש, תדווח על הפסד של 2.7 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של 2008.

עיקר ההפסד - בגין בנין הניו-יורק טיימס

עיקר ההפסד - 380 מיליון דולר מתוכו, נזקף לחובת הפחתה חשבונאית שנאלצה אפריקה לבצע בגין בנין ה"ניו-יורק טיימס" בטיימס סקוור במנהטן, שאותו רכשה באפריל 2007 ב-525 מיליון דולר - העסקה הגדולה ביותר של החברה בארה"ב. עבודות השיפוץ על הנכס הוערכו בעוד 170 מיליון דולר.

הפחתת השווי התבצעה בעקבות הערכה שהתקבלה לאחרונה, ואשר לפיה שוויו של הנכס מוערך בכ-315 מיליון דולר. זאת לעומת ההערכה בדוחו"ת הרבעון השלישי, שלפיה הוא שווה כ-671 מיליון דולר, בנוסף לכ-81 מיליון דולר של השקעת ההון העצמי בו (ההשקעה בנכס בניכוי המימון החיצוני). בנוסף, חברה בת של אפריקה, המחזיקה בזכויות בבנין, ערבה להלוואה בגובה 140 מיליון דולר ולתפעולו של הנכס. ההפחתה החשבונאית גדולה מחשיפתה של אפריקה לבנין.

באוגוסט האחרון דיווחה אפריקה על מו"מ למכירת 49% מהבנין תמורת 49 מיליון דולר ונשיאה בחלק היחסי במימון שנלקח לצורך פיתוח הפרויקט - בהיקף כ-711 מיליון דולר. היום העריכה החברה כי בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים ובירידה בשווי הבנין, קיים חשש ממשי שהליכי המשא ומתן לא יבשילו לכדי הסכם, לפחות עד לסיכום תנאי מימון חדשים לבנין, שתואמים את שוויו המעודכן, עם הגורמים המממנים.

יתר ההפסד - ירידת הערך של נכסי אפריקה ברחבי העולם, בצירוף עם תוצאות הפעילות (כולל מימון) כפועל יוצא מהמשבר, הסתכם ב-1.3 מיליארד שקל.

בנוסף, בשל שינוי בשערי החליפין של חלק מהמטבעות שבהם נערכים הדו"חות הכספיים של חברות הקבוצה בחו"ל ביחס לשקל, צפוי לחול גידול בקרנות ההון בשל תרגום במאזן החברה לסוף 2008 (אשר הופחתו בתשעת החודשים הראשונים של 2008 כתוצאה משינויים ביחסי שערי החליפין בכ-1.4 מיליארד שקל) בהיקף כ-600 מיליון שקל. בהתאם, החברה דיווחה כי היא מעריכה שאלה יקזזו באופן חלקי את השפעתם של ההפסדים הללו על ההון העצמי של החברה.

אפ"י פיתוח: שיעור השכרה של 25% בלבד בקניון במוסקבה

גם אפ"י פיתוח , זרוע הנדל"ן העיקרית של קבוצת אפריקה, שמניותיה נסחרות בלונדון, צפויה להודיע על ירידה בשווי הנכסים שלה. אחת מנורות האזהרה המדאיגות באזהרת הרווח של אפריקה היא העובדה שרק 25% מקניון מוסקו סיטי שבמוסקבה הושכר, על אף שהפתיחה מתוכננת לעוד חצי שנה. החברה תפרסם את הדו"חות הכספיים שלה ביום שלישי הבא.

איזי כהן ל"גלובס": "אפריקה תעמוד בהתחייבויותיה"

החל מספטמבר 2008 ועד היום פרעה אפריקה ישראל תשלומי קרן וריבית של אגרות חוב וניירות ערך מסחריים בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד שקל. מנכ"ל אפריקה, איזי כהן, אמר היום ל"גלובס": "פירעון החובות בתקופה קשה זו מבטא את העוצמה של אפריקה. ב-2009 ובשנתיים הקרובות החברה תעמוד בהתחייבויותיה, תוך כדי מימוש נכסים ואופטימיזציה של מחירי הנכסים באמצעות מימון על הנכס, שדוחה את מימושו למועד שבו תקבל אפריקה מחיר ראוי".

"אפריקה משלמת מחיר כבד על המשבר העולמי", הוסיף כהן. "ברגע שיהיה שינוי כלשהו בשוק הנדל"ן נראה אפסייד של הנכסים ברבעונים הבאים. אזהרת הרווח, שאכן מדברת על סכומים גבוהים, נובעת מהפחתות ערך ולא משקפת את הפעילות האמיתית של החברה".

עוד אמר כהן: "בתקופה הקרובה אפריקה לא תיכנס לפרויקטים חדשים. הקפאנו פרויקטים שהיו צריכים להיכנס לעבודה. המשבר תפס אותנו תוך כדי ביצוע. את שני הפרויקטים הגדולים שלנו במוסקבה וברומניה אנחנו מתכוונים להשלים. ברומניה שיעור ההשכרה עומד על 85%, ואנחנו מתכוונים להגיע ל-100%. בקניון הגדול במוסקבה שיעור ההשכרה עומד על 25% בלבד, ואנחנו עושים מאמצים שיווקיים למצוא עוגנים חדשים כדי להעלות את שיעור ההשכרה בקניון".

יובל בן זאב: "לא נהיה מופתעים אם חברות נדל"ן אחרות ישערכו נכסים כלפי מטה"

יובל זאב מכלל פיננסים אמר ל"גלובס": "המחיקות של אפריקה ישראל אינן דבר מפתיע, בהתחשב בתנאים הקשים ששוררים עכשיו בשוק הנדל"ן המניב. לא נהיה מופתעים אם חברות נדל"ן מניב אחרות, דוגמת אלקטרה נדל"ן ודלק נדל"ן , ירשמו מחיקות עקב שערוך שווי נכסים כלפי מטה".

צרו איתנו קשר *5988