המחוזי: אין מניעה לתבוע חברה שמונה לה כונס מכוח אג"ח אך אינה בפירוק

"כל עוד לא מצא המחוקק לנכון להקנות לכונס נכסים סמכויות דומות לאלה של מפרק בכל הנוגע לטיפול בתביעות חוב - אין זה סביר לעכב הליכים לגבי חברה שמונה לה כונס נכסים לפי דיני החברות וטרם ננקטו נגדה הליכי פירוק"

בית המשפט המחוזי בנצרת קבע כי ניתן להגיש תביעה נגד חברה שמונה לה כונס נכסים מכוח אגרת חוב, אולם היא אינה נתונה בפירוק. עו"ד ערן אסלן מונה ככונס זמני לחברת טרקטורים תבור לאכיפת אגרת חוב המובטחת בשיעבוד צף. כמה מעובדי החברה הגישו נגדה תביעה לבית הדין לעבודה, והכונס ביקש הוראות בנושא.

השופט עאטף עיילבוני ציין כי לפי פקודת החברות, על כונס הנכסים לפרוע את החובות שיש להם דין קדימה בפירוק מתוך הנכסים שהגיעו לידיו לפני פירעון כל תביעה על-פי אגרת החוב, וזאת אף אם החברה אינה מצויה בפירוק. ואולם, הסמכות לבדוק תביעות חוב הוענקה למפרק בהליכי פירוק חברה, ואין כל הוראה המסמיכה כונס נכסים שנתמנה לאכיפת שיעבוד של נושה מובטח לדון בתביעות חוב של נושים מובטחים, לרבות עובדים, שהינם נושים בדין קדימה.

"כל עוד לא מצא המחוקק לנכון להקנות לבעל תפקיד כאמור (כונס נכסים) סמכויות דומות לאלה של מפרק בכל הנוגע לבדיקה וטיפול בתביעות חוב, אין זה סביר לעכב הליכים לגבי חברה שנתמנה לה כונס נכסים לפי דיני החברות וטרם ננקטו נגדה הליכי פירוק".

לכן, קבע עיילבוני כי בית הדין לעבודה אמור לדון בתביעות נגד החברה. (בש"א 1412/08).

צרו איתנו קשר *5988