הבנקים יאמצו את תקני ה-IFRS עד 2013

כך עולה ממכתב שהוציא בנק ישראל למנכ"לי הבנקים והגיע לידי "גלובס"

הבנקים יאמצו עד תחילת שנת 2013 את תקני ה-IFRS, כך עולה ממכתב שהוציא בנק ישראל למנכ"לי הבנקים והגיע לידי "גלובס".

הטיוטה שפרסם בנק ישראל נועדה לקבוע את מתווה אימוץ ה-IFRS במערכת הבנקאית בישראל. על פי המתווה יאמצו הבנקים את כללי ה-IFRS בנוגע לנושאים שאינם בליבת העיסוק הבנקאי החל מינואר 2011, יכינו מאזן בהתאם לכללי IFRS בינואר 2012 ויעברו באופן מלא לפי IFRS החל משנת 2013.

עם זאת מדגישים בבנק ישראל כי החלטתו הסופית לגבי לוח הזמנים למעבר ל-IFRS תיקבע רק במהלך שנת 2011. בהחלטה יובאו בחשבון התקדמות ארצות הברית בתהליך אימוץ תקני IFRS וקצב התקדמות ההתכנסות בין גוף התקינה החשבונאי הבינלאומי (IASB) לגוף התקינה בארצות הברית.

לשם קביעת הוראות המעבר ואופן היישום של כללי IFRS בבנקים יקים בנק ישראל צוותי עבודה משותפים שיכללו נציגים של הבנקים ונציגי משרדי רואי החשבון המבקרים את הבנקים. המשרד המוביל בתחום הוא סומך חייקין כשרו"ח איילין טולדנו שותפה אחראית על תחום שירותים פיננסיים במשרד נחשבת למומחית מובילה בנושא דוחות בנקים. טולדנו היא יו"ר ועדת הקשר של לשכת רו"ח עם המפקח על הבנקים.

סקר פערים

בשלב הראשון יערוך הפיקוח על הבנקים סקר פערים מפורט כדי לבחון האם קיימות בהוראות והנחיות הדיווח של בנק ישראל הוראות הסותרות מהותית את התקנים הבינלאומיים. קדימות תינתן לאימוץ הכללים שנקבעו בארצות הברית בנושאים בהם הושגה התכנסות עם IFRS.

כללי IFRS נכנסו לשימוש בישראל בשנה האחרונה. עם זאת הבנקים נותרו הגוף העסקי היחיד שלא אימץ את כללי ה-IFRS, זאת לפי הנחייה משנת 2007 של רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים. חזקיהו הודיע אז כי עד מחצית 2009 יקבע מתווה מסודר להטמעת IFRS בבנקים. אחת הסיבות לעיכוב נבעה מהרצון לראות מה קורה במערכת הבנקאית בארצות הברית. זו טרם עברה ל-IFRS אך נערכת לעשות כן לקראת 2014. סיבה שנייה היה הרצון של חזקיהו להטמיע קודם את כללי באזל 2 בבנקים, הטמעה שאמורה להסתיים בסוף 2009.

צרו איתנו קשר *5988