האוצר תומך בהקמת מסלקה פנסיונית באמצעות מרכז הסליקה הבנקאי

ההצעה: 50% מהבעלות במסלקה תהיה בידי הבנקים ו-50% בידי היצרנים הפנסיונים וסוכני הביטוח

אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר מוביל הקמת מסלקה פנסיונית להעברת מידע בשבר החיסכון הפנסיוני בין כל הגופים השונים בשוק הפנסיוני - בנקים, יצרנים פנסיונים (חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל) סוכני ביטוח ועוד - באמצעות חברה בבעלות משותפת של הבנקים, סוכני הביטוח והיצרנים. כך עולה ממסמך שהפיץ השבוע המשנה לממונה יואב בן אור למנהלי הגופים המוסדיים (היצרנים הפנסיונים), הבנקים ולשכת סוכני ביטוח, הפעילים בשוק הפנסיוני, ושהגיע לידי "גלובס".

בכך מביע האוצר תמיכה בהקמת מסלקה כאשר בשלב זה, כפי שעולה מפנייתו למנהלי הגופים השונים בשוק הפנסיוני הכוללת את הצעת מרכז הסליקה הבנקאי - מס"ב להקמת מערכת מיתוג מסרים, הדרך ליצירת מערכת שכזו שתפעל היטב הינה באמצעות מס"ב. האוצר מבקש לקבל את תגובת הפעילים השונים בשוק הפנסיוני להצעת מס"ב עד ה-19 באפריל.

במס"ב מציינים בהצעתם כי בכוונתם לאפשר בעתיד מתן שירות גם למעסיקים - הן מול גורמי ההפצה והן מול היצרנים הפנסיונים. הצעת מס"ב נוקבת במבנה בעלות לפיו 50% מהבעלות במסלקה תהיה בידי הבנקים (כאשר בנק בודד לא יחזיק יותר מ-20% מהבעלות) כשהיצרנים הפנסיוני וסוכני הביטוח יחזיקו יחדיו ב-50% הנותרים. לפי הצעת מס"ב, שנוסחה יחד עם האוצר, בעלי החברה המשותפת יממנו את הקמתה לפי אחוזי הבעלות שלהם כשאשר לא תהיה אפליית מחירים בין משתמשי המערכת לכשתחל לפעול.

באוצר מציינים בהקשר זה כי "הכוונה היא להקים מסלקה כמה שיותר מהר. עם זאת מדובר בתהליך לא פשוט וצריך לבחון איך זה יקום כשצריך לעשות עוד הסכמים בנושא ולקבל אישורים נוספים". יצירת מערכת סליקה פנסיונית תאפשר העברה שיטתית וחלקה של המידע הרלבנטי לכספי הפנסיה של הציבור בין מערכת ההפצה לבין היצרנים הפנסיוניים וביניהם. מערכת זו תהייה נדבך מהותי בפיתוח תחום הייעוץ הפנסיוני בישראל. מסלקה פנסיונית הינה פלטפורמה לקיום עסקאות והעברת מידע בין השחקנים השונים בשוק הפנסיוני לצורך מתן ייעוץ פנסיוני ראוי ועריכת הסדרים פנסיוניים מיטביים עבור החוסך תוך העברת ההפקדות לאחר סיום הייעוץ.

לפי שעה, טרם כניסת המערכת הבנקאית לייעוץ הפנסיוני, הסליקה בוצעה באופן פרטני בכל עסקה ולא הייתה פתוחה לכל השחקנים בשוק. תהליך זה יצר סרבול ניכר וחוסר אחידות בשוק. בשנים האחרונות, על רקע רפורמת בכר, נעשו כמה מאמצים מצד גורמים שונים ליצירת מערכת סליקה פנסיונית בשוק. עד כה מאמצים אלו לא נשאו פרי, כשהתברר שעלות הקמת המערכת, והמורכבות הרבה שדורש תהליך זה, היא מעל לכוחם של אלו שניסו זאת, ושנדרשת מעורבות של האוצר ותמיכה מצד גורמים חזקים בשוק כגון הבנקים והיצרנים הפנסיוניים עצמם.