חקיקה רטרואקטיבית של כללי מימון דק בצ'כיה דורשת התייחסות מיידית של משקיעים ישראלים במזרח אירופה

[להרשמה לניוזלטר עסקים מתעוררים] הבית התחתון של הפרלמנט הצ'כי אישר החודש את התיקונים לכללי המימון הדק, וההערכה היא שהנשיא הצ'כי יחתום על החוק בקרוב

[רוצה לנצל את המשבר במזרח אירופה לטובתך? הרשם לניוזלטר עסקים מתעוררים]

המחלקה למיסוי בינלאומי בש. פרידמן ושות' מעריכה כי צפוי להתקבל שינוי רטרואקטיבי של כללי מימון דק בצ'כיה נכון לשנת 2008. השינוי עלול ליצור נזק משמעותי למשקיעים ישראלים במזרח אירופה אשר לא יבצעו שינויים.

ביום 3 במארס 2009, הבית התחתון של הפרלמנט הצ'כי אישר את התיקונים לכללי המימון הדק, וההערכה היא שהנשיא הצ'כי יחתום על החוק בימים אלו. המשמעות המעשית היא, שלא יכירו בניכוי ריבית על הלוואות בתוך הקבוצה רטרואקטיבית לשנת 2008, בהתקיים התנאים הבאים: יחס חוב- הון עצמי העולה על 4:1. החל מעתה, מימון בשיטתBack-to-Back של צדדים קשורים (לדוגמא, כאשר חייב ונושה קשורים זה לזה, ומסדירים את ההלוואה באמצעות צדדים שלישיים) יכללו תחת כללי מימון דק. הוצאות מימון של צדדים קשורים בהקשר להלוואה או מתן אשראי, כאשר הריבית או ההחזרים נגזרים מרווחי החייב, לא יותרו בניכוי.

כללי מימון דק החדשים לא ישפיעו על משלם המיסים הצ'כי, אשר יבוא לנכות ריבית, אם הוא צבר הוצאות מימון שנתיים בשיעור של עד 1 מיליון קרונות צ'כיות (CZK) על הלוואות ואשראי מצדדים שאינם קשורים. אמנם, נקבעו הוראות מעבר (מינימאליים), ולכן ניתן יהיה לנכות ריבית על הלוואות מסוימות בתוך הקבוצה, אך בקרוב מאד גם דלת זו תיסגר.

על המשקיעים הזרים המממנים את הפעילות שלהם בצ'כיה, באמצעות הלוואות בהיקפים ניכרים, לרוץ ולהיערך ולמצוא את הפיתרון האופטימלי להמשך הפעילות בעתיד, שכן לתאריך על הסכמי ההלוואה עשוי להיות משמעות רבה לצורך טענה לעניין תחולת הוראות המעבר של כללי מימון דק החדשים.

צרו איתנו קשר *5988