ועדת מרדכי ליועמ"ש משרד התקשורת: "חוות-הדעת שלך נגועה בשיקולים לא משפטיים"

חברי ועדת מרדכי מותחים ביקורת חריפה על היועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד נגה רובינשטיין, ומטילים ספק בכוונותיה בעת שהגישה חוות-דעת הסותרת את המסקנות שאליהן הגיעו חברי הוועדה

חברי ועדת השידורים לעניין המעבר לשיטת הרישיונות (ועדת מרדכי) מותחים ביקורת חריפה על היועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד נגה רובינשטיין, ומטילים ספק בכוונותיה בעת שהגישה חוות-דעת הסותרת את המסקנות שאליהן הגיעו חברי הוועדה.

מכתב חברי הוועדה (רוב החברים, למעט דנה נויפלד ממשרד המשפטים) מבטא משבר עמוק ביחס לרובינשטיין ולדרך שבה בחרה להציג את חוות-הדעת שלה. כזכור, מחוות-הדעת של רובינשטיין עולה כי חברי הוועדה כביכול התעלמו מעבודות כלכליות שהוצגו להן, ולפיכך הגיעו למסקנות שגויות לגבי היקף ההכנסות בשוק הפרסום העתידי. לפי רובינשטיין, דבר זה עשוי להביא לקבלת מסקנות הפוכות ולהחלטה שלא לעבור לשיטה של רישיונות ושמיים פתוחים, מכיוון ששוק הפרסום קטן דיו כדי להכיל מספר גדול יותר של ערוצים.

חברי הוועדה מותחים במכתב ביקורת מרומזת על כך שרובינשטיין שקלה שיקולים לא משפטיים כדי לנסות ולסכל לטענתם את המסקנות העיקריות של הוועדה, ולפיכך הוחלט כי העתק של המכתב יופנה גם ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, ולשר התקשורת החדש, משה כחלון, כדי לידע אותם על חומרת הנושא. תגובת חברי הוועדה מציירת באורח לא חיובי את המהלך מול שר התקשורת החדש.

כזכור, חברי ועדת מרדכי הגישו את מסקנותיהם לפני כשבועיים לשר התקשורת היוצא, אריאל אטיאס. בו-ביום שהוגשו ההמלצות, החליטה רובינשטיין בצעד חריג להגיש חוות-דעת שאומרת במלים פשוטות כי מסקנות הוועדה שגויות ומסתמכות על חוות-דעת של משרד האוצר שלא - ולא על חוות-דעת כלכליות של סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת, שלא היה חבר הוועדה.

קבלת הנתונים על-ידי האוצר והסתמכות הוועדה עליהם מתפרשת על-ידי רובינשטיין כבעיה משפטית קשה. מנכ"ל משרד התקשורת, מרדכי מרדכי, וחברי הוועדה הנוספים לא יכלו לקבל שרובינשטיין החליטה להטיל דופי בעבודתם בצורה כל-כך בוטה וחריגה, ולכן החליט מרדכי להגיב בצורה תקיפה כנגד המהלך החריג, וזאת באמצעות ישיבה שקיים איתה ובה הוסבר לה על חומרת המעשה שעשתה, וכן על הכוונה להוציא לה מכתב שממוען לכל הגורמים הרלוונטיים, כדי להבהיר עד כמה רואה הוועדה - ומרדכי בראשה - את חומרת המהלך שעשתה.

נציין כי בזמן עבודת הוועדה רובינשטיין היתה נוכחת ברוב הדיונים אך לא היתה חברה בוועדה. רובינשטיין, בניסיונה למנוע את קבלת המסקנות שהתקבלו בוועדה, פעלה להבאתה של המשנה ליועץ המשפטי לשעבר, דוידה לחמן-מסר, כדי שתשכנע את החברים בדבר הסכנה במעבר לשיטת הרישיונות.