שאלות | ותשובות

1. לא לשלם כפול

מקום עבודתי נסגר, ופוטרתי לאלתר ממקום העבודה, שבה היה לי ביטוח מנהלים. במסגרת הפיטורים שולמו לי שלושה חודשים הודעה מוקדמת, וההפרשות לביטוח מנהלים בוצעו בהתאם. במשך כמה חודשים הייתי מובטלת, וכדי לא להפסיק את ביטוח המנהלים, המשכתי אותו על בסיס ריסק.

חברת הביטוח דורשת ממני לשלם את הריסק החל ממועד פיטוריי, על אף שההפרשות לביטוח מנהלים במועד פיטוריי שולמו לפי שווי של שלוש משכורות (שלושת החודשים של ההודעה המוקדמת). האם הדרישה של חברת הביטוח חוקית ומוצדקת?

ראשית, נהגת בחוכמה שהקפדת לשמר את התוכנית הפנסיונית שלך על כיסויי הביטוח וזכויותיה המקוריות.

לעצם העניין, חברת הביטוח אינה גובה תשלום כפול עבור כיסוי הביטוח, כך שאם קיימת התאמה מלאה בחודשי התשלום ובגובה התשלום הנדרש לכיסוי הביטוח על בסיס "ריסק זמני", לא נראה שהדרישה מוצדקת.

יש מקום להניח, כפי שקורה לא מעט, כי ההנחיות לפירעון התשלומים בעבור שווי חודשי ההודעה המוקדמת לא היו נכונות, ואז חברת הביטוח חישבה את סך המשכורות כתשלום בעבור חודש בודד בלבד.

כדאי לך לפנות לחברת הביטוח (הכי טוב - באמצעות גורם השירות המלווה שלך או סוכן הביטוח), ולהנחות אותם לפרוע את הכספים בהתאמה לחודשי ההודעה המוקדמת. פעולה זאת אמורה להשלים את החוסר שנוצר בתשלומי הריסק הזמני ולבטל את דרישת חברת הביטוח לתשלום על ידך.

תשובה: ישראל לחמן, יועץ מומחה לביטוח פנסיוני, מנכ"ל שאול את לחמן, ייעוץ פנסיוני לחברות וארגונים

2. יציבות מובטחת

ברשותי ביטוח מנהלים "עדיף" משנת 1986. אני עובד, בעוד שנתיים אהיה בן 65. חברת הביטוח המנהלת את הביטוח שלי נקלעה לקשיים פיננסיים המאיימים על הישרדותה - איננה מסוגלת לעמוד בהחזר אג"ח בסכומים גדולים היום ונראה שגם בעתיד.

האם יש חשש כי כספי הביטוח שלי לא יועברו לרשותי במועד הפרישה בגלל מצבה של חברת הביטוח?

במקרה שארצה להעביר היום את הכספים לחברת ביטוח אחרת, האם אנזק בתשלומי מס או בדרך אחרת משום שטרם הגעתי לגיל פרישה?

דובר משרד האוצר מוסר כי מחויבות חברת ביטוח לכספי המבוטחים מגובה בהעמדת עתודות אקטואריות על ידי החברה, ולחברת הביטוח קיים הון עצמי שנועד להוות כרית ביטחון נוספת מעבר לסכומים הצבורים בעתודות. נכון להיום, מסר הדובר, כל חברות הביטוח עומדות בדרישות ההון וחלקן אף בסכומים ניכרים מעבר לכך.

באשר להעברת הכספים לגוף אחר, כל מבוטח רשאי להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שצבר בחברת ביטוח, בקרן פנסיה או בקופת גמל לגוף מנהל אחר או למוצר פנסיוני אחר, לפי בחירתו, ללא כל עלות וללא תשלום מס.

יחד עם זאת, ייתכן כי העברת כספי החיסכון תגרום לאובדן זכויות, דוגמת פגיעה בכיסויים ביטוחיים, הפסד מקדמי קצבה ישנים ועל ידי כך פגיעה בגובה הקצבה הצפויה, אובדן איגרות חוב מיועדות, תשלום קנסות משיכה וכדומה. לכן, לפני כל קבלת החלטה בעניין העברת הכספים ממוצר פנסיוני אחד לאחר מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי אצל גורם המוסמך לכך כמו יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח.

שאלות למדור: sfat-hashuk@globes.co.il

צרו איתנו קשר *5988