המשק ממשיך להתכווץ - אבל פחות: המדד המשולב של בנק ישראל ירד בחודש מארס ב-0.9%

זאת, לאחר ירידה של 1.2% בינואר ו-1.1% בפברואר ; מדד מלניק ירד ב-0.6% ; הייצור התעשייתי ירד ב-3% ; המכירות ברשתות השיווק עלו ב-2.3% ; במשרד האוצר צופים כי ב-2009 תתכווץ הכלכלה ב-1% "בלבד"

המדד המשולב למצב המשק בחודש מארס ירד ב-0.9%, התמתנות קלה, לאחר ירידה של 1.2% בינואר ו-1.1% בפברואר. כך פירסם היום (א') בנק ישראל.

הירידה במדד החודש מעידה על ירידת בהיקף הפעילות, בהמשך לירידתה החל מהרבעון האחרון של 2008. המשך ההרעה במצב המשק מצא ביטויו בירידת מדד הפדיון של המסחר והשירותים ובירידת יבוא הסחורות. לעומת זאת, עלו מדדי יצוא הסחורות והשירותים, כולל עלייה קלה במדד הייצור התעשייתי.

יצוין, כי המדד המשולב עלה מעט, יחסית למגמה השלילית. עוד יצוין כי במדד חודש פברואר חל עדכון קל בלבד כלפי מטה ובמדדי דצמבר וינואר חלו עדכונים כלפי מטה בעקבות עדכונים שביצעה הלמ"ס במרבית המדדים.

רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה בפברואר בשיעור של 0.1%, לאחר ירידה של 1.4% בינואר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד בפברואר בשיעור של 0.5%, לאחר שלא חל בו שינוי בינואר. מדד יצוא השירותים עלה במארס ב-5%, לאחר ירידה של 0.2%בפברואר. במדד יצוא הסחורות נרשמה עלייה קלה של 0.3% בפברואר, לאחר ירידה של 1.9% בינואר. מדד היבוא ירד בפברואר בשיעור של 2.2%, בהמשך לירידה של 5.6%בפברואר.

מדד מלניק ירד במארס ב-0.6%

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.6% בחודש מארס 2009. לדברי פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה, נמשכות המגמות השליליות בפעילות המשקית תוך העמקת המיתון.

מדד מלניק מאבחן בזמן אמת את רמת הפעילות העסקית במשק הישראלי, ואת התפניות בפעילות המשקית בישראל. המדד מורכב מנתונים בסיסיים, שמתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המדד של חודש מארס הושפע מהמשך הירידות של יבוא תשומות לייצור המקומי, המשקפות פעילות כלכלית ממותנת עקב התלות המוחלטת של הייצור המקומי ביבוא חומרי גלם מהעולם. כמן כן, נמשכה הירידה בפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקפת ירידה בביקושים המקומיים ובעיקר ירידה של הצריכה הפרטית. במדד הייצור התעשייתי ניכרת יציבות ברמת פעילות ממותנת.

רכיבי מדד מארס כוללים עלייה של 0.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 1.4% בחודש ינואר; ירידה של 0.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר, לאחר אי שינוי בחודש ינואר; ירידה של 1.3% במדד היבוא בחודש מארס, לאחר ירידה של 6.8% בחודש פברואר, וירידה של 1.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.8% בחודש דצמבר.

היצור התעשייתי ירד ב-3%, הפדיון במסחר צנח ב-10%

על פי נתוני המגמה, בחודשים דצמבר 2008-פברואר 2009, ירד הפדיון בענפי המסחר והשירותים ב-10.2% בחישוב שנתי. עוד עולה מהנתונים כי בחודשים דצמבר 2008- פברואר 2009, נרשמו ירידות בכל הענפים, פרט לענף שירותי בריאות ורווחה שבו חלה עלייה של 1.5%, כאשר הירידה הקטנה ביותר נרשמה בענף מסחר קמעוני (2.4%-) והירידה הגדולה ביותר נרשמה בענף מוסדות פיננסים ושירותי ביטוח (21.5%-). נזכיר כי מדד פדיון המסחר והשירותים הינו אינדיקטור המשקף את הביקושים הפנימיים של המשק הישראלי.

עוד מדווחת הלמ''ס כי באותה תקופה נרשמה ירידה של כ-3% בייצור התעשייתי במשק, כאשר מדאיגה במיוחד ירידה של 23.6% בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. הירידה ביצור התעשייתי משתקף גם בשוק העבודה: לפי הלמ''ס, בשלושת החודשים האחרונים נרשמה ירידה של כ-5% במספר משרות השכיר בתעשייה. נקודות אור בודדות ומזעריות מספק היום הלמ''ס: עדיין שינה עלייה של %2.3 בסך כל המכירות של רשתות השיווק (רבעון ראשון 2009 לפי נתוני מגמה) וגם עלייה של כ-4% בשימוש בכרטיסי האשראי. עם זאת, נרשמה ירידה של 0.4% במכירות המזון של רשתות השיווק.

מכירות של רשתות השיווק בחודשים ינואר-מארס

הלמ"ס פירסמה היום גם את נתוני המכירות של רשתות השיווק בחודשים ינואר-מארס. על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים נרשמה עלייה של 2.3% במחירים קבועים בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק. זאת, לאחר ירידה של 0.9% באוקטובר עד דצמבר 2008.

במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה על פי נתוני המגמה ירידה במחירים קבועים של 0.4% בחישוב שנתי בשלושת החודשים ינואר-מארס, זאת לאחר עלייה של 0.3% באוקטובר-דצמבר 2008.

רכישות בכרטיסי אשראי ע"י צרכנים פרטיים

על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים ינואר-מארס 2009 נרשמה עלייה, במחירים קבועים, של 4.2% בחישוב שנתי, בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי; זאת, בהמשך לעלייה של 1.3% באוקטובר-דצמבר 2008. הרכישות בכרטיסי אשראי מדווחות לפי סכום הרכישה הכולל של הצרכנים בבתי העסק, ומתייחסות לרכישות של ישראלים בארץ בלבד.

בקבוצת הרכישה מוצרים ושירותים אחרים נרשמה בשלושת החודשים ינואר-מארס 2009, עלייה במחירים קבועים של 4.5% בחישוב שנתי; זאת, בהמשך לעלייה של 2.3% באוקטובר-דצמבר 2008. בקבוצת הרכישה מזון ומשקאות נרשמה עלייה במחירים קבועים של 2.4% בחישוב שנתי; זאת, לאחר ירידה של 1.2% באוקטובר-דצמבר 2008. במוצרי תעשייה נרשמה בינואר-מארס עלייה במחירים קבועים של 2% בחישוב שנתי, זאת, לאחר ירידה של 3.9% באוקטובר-דצמבר 2008. בקבוצת הרכישה שירותים עלייה במחירים קבועים של 3.6% בחישוב שנתי, זאת, בהמשך לעלייה של 1.9% באוקטובר-דצמבר 2008.

צרו איתנו קשר *5988