IBM העלתה את הדיבידנד מ-50 ל-55 סנט למניה והגדילה את המסגרת לרכישה עצמית ב-3.7 מיליארד דולר

לרשות הנהלת החברה עומדים כעת 6.7 מיליארד דולר לרכישה עצמית של מניות החברה ; המניה עולה במסחר החברה מציינת את השנה ה-14 ברציפות שבה היא מגדילה את הדיבידנד למחזיקי המניות שלה

חברת IBM הודיעה היום על הגדלת הדיבידנד למניה מ-50 ל-55 סנט ברבעון האחרון. החברה מציינת את השנה ה-14 ברציפות שבה היא מגדילה את הדיבידנד למחזיקי המניות שלה.

במקביל, הודיעה גם על הרחבת התוכנית לרכישה חוזרת של מניות החברה בעלות של 3 מיליארד דולר. לרשות הנהלת החברה עומדים כעת 6.7 מיליארד דולר שבהם היא אמורה לרכוש בחזרה מניות של החברה.

מיינרד אום, אנליסט טכנולוגיה ב-UBS אמר כי "ההעלאה הלא צפויה של הדיבידנד היא אירוע חיובי על רקע סביבה קשה שבא פועלת החברה". אום הוסיף כי "לא היינו מופתעים מההגדלה של מסגרת הרכישה החוזרת".

International Bus. Machines