ניצחון לירוקים: בית המשפט אסר על הרחבת הדירות בקרבת החוף בקיבוץ שדות ים

השופט אלכס קיסרי ביקר את המועצה הארצית לתכנון ובנייה, שבחרה לבטל את החלטת ועדת ערר שלא לאשר את הרחבת הבתים בצמוד לחוף - בניגוד לרוח חוק שמירת הסביבה החופית

בית המשפט לענייניים מינהלים בחיפה ביטל החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה לאשר את הרחבת הדירות בקיבוץ שדות ים, הנמצאות בצמוד לחוף. השופט אלכס קיסרי קבע כי יש לבטל את החלטת המועצה הארצית לאשר הארכת מועד חריגה בהנמקה שגויה, וביקר את החלטת המועצה שבחרה לבטל את החלטת ועדת ערר שלא לאשר את הרחבת הבתים בצמוד לחוף בניגוד לרוח חוק שמירת הסביבה החופית.

בסוף 2006 אישרה הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הולחו"ף) תוכנית להרחבת שדות ים, הכוללת הרחבה ניכרת של 48 יחידות דיור שנמצאות בצמוד לחוף (ברצועת 100 המטרים הצמודים לחוף). זאת, בכדי לאפשר להפוך את הדירות הקיבוציות הקטנות בקרבת החוף לקוטג'ים בהיקף בנייה של 210 מ"ר.

מפלגת הירוקים הגישה ערר באמצאות עו"ד אריאל יונגר, כאשר ועדת הערר קיבלה את הערר ולא אישרה את הרחבת 48 הבתים. בתחילת 2008 הגיש חבר ועדת הערר בקשה לדיון חוזר בנושא במליאת המועצה הארצית תכנון ובנייה. במארס 2008 המועצה הארצית הפכה את החלטת ועדת הערר ואישרה את הרחבת 48 הבתים בצמוד לחוף. על החלטה הזו הגישה מפלגת הירוקים עתירה לבית המשפט בחיפה, שכאמור קיבל את העתירה וביטל את החלטת המועצה הארצית.

בהחלטתו כותב השופט קיסרי: "סעיף 1 לחוק (החופים) מונה את תכליותיו, ובהן, בין השאר, שמירה על הסביבה החופית כמשאב בעל ערכים ייחודיים ומניעה וצמצום במידה האפשר הפגיעה בהם, ושמירתה של הסביבה החופית לתועלת ולהנאת הציבור. הדעת נותנת כי החלטה של המועצה הארצית המשנה את החלטת ועדת המשנה בעניין הנוגע לליבת קיום תכליותיו של החוק תנומק ותוסבר באופן שניתן יהיה להבין על שום מה ראתה לעשות כן".