ביהמ"ש אישר את זכיית קבוצת "רדיו הבירה" במכרז הרדיו האזורי בירושלים

דחה את עתירת "רדיו ירושלים" - וקיבל את טענות הרשות השנייה כי לא נפל פגם בהליכי המכרז

עכשיו זה רשמי: בית המשפט אישר היום (א') את החלטת מועצת הרשות השנייה לבחור ב"רדיו הבירה" כזוכה במכרז להענקת זיכיון רדיו אזורי בירושלים. החלטה זו למעשה דוחה את עתירת "רדיו ירושלים" כנגד החלטת הרשות השנייה לבחור בקבוצת "רדיו הבירה" כזוכה במכרז.

"רדיו ירושלים" עתרה לפסול את המכרז בטענה לפגמים שנפלו בניהולו, כשהעיקרי שבהם הוא ניגוד עניינים של חברי המועצה - ולחלופין לפסול את זכייתה של הצעת "רדיו הבירה", הן בנימוק כי ארומה אספרסו בר שולטת ב"רדיו הבירה" ובמקביל הינה בעלת שליטה בסוכן של מבצע המייצג זמרים, והן בנימוק כי עסקת השקעה מאוחרת לזכייה, שנחתמה בין קבוצת לוגיה (המחזיקה ב"רדיו הבירה") לבין עופר מדיה (שבעל השליטה בה שולט בזכיינית ערוץ 2 רשת), גרמה ל"בעלות צולבת" אסורה. משני טעמים אלה, כך נטען על-ידי העותרת, "רדיו הבירה" אינה עומדת בתנאי הכשירות שבחוק.

בית המשפט קיבל את טענות הרשות השנייה, שיוצגה על-ידי עוה"ד יאיר עשהאל ואסנת אלירם ממשרד עו"ד אברמזון ושות', כי לא נפל פגם בהליכי המכרז, וכי "רדיו הבירה" כשירה על-פי תנאי החוק והמכרז לקבלת הזיכיון.

בית המשפט קבע כי לא הוכח כי בשל היות ארומה שותפה ב"רדיו הבירה", רדיו הבירה מתפקדת כסוכן של מבצע, ודי בכך כדי לדחות את טענת העותרת. בנוסף, תנאי לקבלת הטענה היא כי ארומה שולטת בסוכן של מבצע וב"רדיו הבירה" בה-בעת, ובהקשר זה קבע בית המשפט כי אף אחד משני התנאים המצטברים הללו לא הוכח.

עוד קבע בית המשפט כי אישור מועצת הרשות השנייה להסדר נאמנות עיוורת זמני עד למכירת אחזקותיה של קבוצת לוגיה ב"רדיו הבירה" מונע "בעלות צולבת" אסורה.

גם ביחס לטענות "רדיו ירושלים" בדבר ניגוד עניינים, קיבל בית המשפט את עמדת הרשות השנייה כי העותרת מנועה מלהעלות טענות אלה משלא העלתה אותן בהזדמנות הראשונה והמתינה עד שנודעו תוצאות המכרז. בית המשפט אף קבע כי לגוף העניין יש לדחות את טענות העותרת בעניין זה.

בית המשפט דחה כאמור את העתירה וחייב את "רדיו ירושלים" לשלם לרשות השנייה ול"רדיו הבירה" הוצאות בסך 15 אלף לכל אחת.

מ"מ יו"ר מועצת הרשות השנייה, עו"ד מיכאל אבירם (אשר ישב בראש ועדת המכרזים), אמר היום: "בית המשפט נתן תוקף לעבודה המקצועית שביצעו המועצה והנהלת הרשות בהליך המכרז באזור ירושלים. אני שמח שעתה נסללה הדרך להענקת זיכיון ל'רדיו הבירה' ולתחילת שידוריה".

צרו איתנו קשר *5988