סקיילקס דיווחה על עלייה של 82.3% ברווח הנקי ל-62 מיליון שקל

ההכנסות ממכירת טלפונים סלולריים וציוד נלווה היו בסך של 150.2 מיליון שקל ■ הכנסות המימון זינקו פי 7.6 והסתכמו ב-32.2 מיליון שקל לעומת 4.2 מיליון שקל וכללו רווחים מני"ע סחירים בסך של כ-24.7 מיליון שקל

חברת סקיילקס הדואלית שבשליטת חברת סאני אלקטרוניקה (85.8%) של אילן בן-דב דיווחה אמש (ב') בסיום המסחר בוול סטריט על תוצאותיה הכספיים לסיום הרבעון הראשון של השנה. החברה עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: ניהול נכסים פיננסים ואיתור הזדמנויות, תחום המפעילים הסלולריים ותחום לקוחות קצה.

במהלך הרבעון רכשה סקיילקס את מניות החברה שהוחזקו על-ידי חברת טאו שגם היא בשליטת בן דב בתמורה ל-275 מיליון שקל. נכון למועד הדו"ח נכנסה לתוקף בקשת החברה להסירה מרישום בארה"ב שם היא נסחרת ברשימת ה"פינק שיט".

הכנסות החברה ממכירות וממתן שירותים הסתכמו בכ-194.6 מיליון שקל מהן ההכנסות ממכירת טלפונים סלולריים וציוד נלווה בסך של 150.2 מיליון שקל. בתקופה המקבילה אשתקד לא נרשמו הכנסות כלשהן ממכירות ומתן שירותים מאחר שבתקופה זו לא הייתה לחברה פעילות עסקית המניבה הכנסות שכאלו.

הכנסות המימון זינקו פי 7.6 והסתכמו ב-32.2 מיליון שקל לעומת 4.2 מיליון שקל. הכנסות המימון כללו רווחים מני"ע סחירים בסך של כ-24.7 מיליון שקל, הכנסות מריבית בסל של כ-2 מיליון שקל והפרשי שער בסך כולל של כ-5.5 מיליון שקל. בתקופה המקבילה אשתקד כללו הכנסות המימון בעיקר הכנסות ריבית.

הרווח הנקי מפעולות מתמשכות הסתכם ב-60.7 מיליון שקל. הרווח נבע בעיקרו מרווחים שהניבו הפעילויות הסלולריות של החברה בסך 27.4 מיליון שקל, מהכנסות מימון נטו של כ-28.8 מיליון שקל ומהטבת מס של כ-2.8 מיליון שקל. מדובר בזינוק של פי 2.75 ברווח הנקי מאחר ובתקופה המקבילה אשתקד הסתכם הרווח מפעילויות מתמשכות בכ-22.1 מיליון שקל.

הרווח הנקי הסתכם בכ-62 מיליון שקל, עלייה של 82.3% לעומת הרווח הנקי של החברה ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם ב-34 מיליון שקל.

בסיום הרבעון הראשון היו לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים וני"ע סחירים של כ-758.4 מיליון שקל, לעומת 966.8 מיליון שקל בסיום הרבעון הרביעי של 2008, הירידה בשיעור של 21.5% נבעה בעיקרה ממזומנים ששימשו לרכישה עצמית של מניות החברה מטאו בסך 275 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988