קסטרו מתקשה בחו"ל: צפויה לצאת מרומניה, סנט-פטרסבורג ואוקראינה

זאת אם לא יימצאו זכיינים חלופיים תוך זמן קצר ■ הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-28.9 מיליון שקל ■ הכנסות החברה ברבעון רשמו קיטון של 4.3% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-137.9 מיליון שקל

חברת האופנה קסטרו סופגת מכה נוספת לפעילותה בחו"ל כתוצאה מקשיים כספיים אליהם נקלעו הזכיינים. אם לא יימצאו זכיינים חלופיים בתוך זמן קצר, הרי שקסטרו עתידה לצאת מרומניה עד נובמבר השנה, ועד מארס 2010 לסגור גם את פעילותה בסנט-פטרסבורג ואוקראינה. כך דיווחה היום (א') החברה לבורסה.

המועדים לסיום ההסכם עם הזכיינים נקבעו בהתאם לכמות המלאי שכבר הוזמנה עבורם על-ידי קסטרו, ומתוך רצון החברה שלא להישאר עם עודפים של סחורה חדשה.

מתברר כי בעל מניות מרכזי של הזכיין ברוסיה הוא גם בעל מניות מרכזי אצל החברות הזכייניות ברומניה, אוקראינה וסנט-פטרסבורג, ולאחר שהזכיין ברוסיה נקלע לקשיים כספיים הסיקה קסטרו את המסקנות המתבקשות גם לגבי יתר המדינות במזרח אירופה.

המשך פעילות החברה ברוסיה לוטה לפי שעה בערפל. קסטרו מתעתדת להמשיך את הפעילות ברוסיה עם זכיין אחר, אולם בין הצדדים טרם נחתם הסכם בנושא, ואין כרגע ודאות כי הזכיין המיועד יכול לעמוד בהתחייבויות הנדרשות.

יצויין כי במהלך הרבעון עצרה קסטרו את אספקת הסחורה לזכיין ברוסיה בשל קשיי הגבייה, וחידשה אותה לאחר קבלת תשלום. עצירת האספקה פגעה בהכנסותיה של החברה במגזר הסיטונאי.

החברה מציינת היום כי אם אכן תיסגר הפעילות במדינות אלה, תהיה לכך השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה במגזר הסיטונאי.

כבר ברבעון הנוכחי מדווחת קסטרו על ירידה של 75% בהכנסותיה במגזר הסיטונאות, שהסתכמו ב-12 מיליון שקל בלבד. לדברי החברה, הקיטון בהכנסות מגזר זה נובע משינוי בסיווג ההכנסות בגרמניה ושוויץ מהכנסות סיטונאיות להכנסות קמעונאיות, וכן מעצירת חלק מהמשלוחים לחו"ל עצירה, שנבעה כאמור מקשיי גבייה.

המיתון אינו פוסח על קסטרו, וזו מציגה לראשונה זו תקופה ארוכה, ירידה בהכנסות ואף ירידה במכירות בחנויות זהות.

הכנסות החברה ברבעון רשמו קיטון של 4.3% והסתכמו ב-137.9 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 144.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי נשחק משיעור של 57.3% ברבעון הראשון של 2008, ל-51.4% ברבעון הראשון השנה.

הרווח התפעולי עלה מ-16.5 מיליון שקל ל-31.7 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה. רווח ההפעלה ברבעון כולל הכנסות ממוניטין שלילי בסך כ-22 מיליון שקל, שנבעו כתוצאה מעלייה בשיעור ההחזקה בפעילות בגרמניה, ומעבר לניהול ובעלות בלעדיים ומלאים של הקבוצה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי (IFRS) מספר 3 - "צירופי עסקים".

בשורה התחתונה חותמת קסטרו את הרבעון עם רווח נקי של 28.9 מיליון שקל.

רשת קסטרו מונה כיום 164 חנויות בארץ ובעולם.

בהתייחס לתוצאות אומר מנכ"ל קסטרו, גבי רוטר: "על אף המשבר הכלכלי ומבצע 'עופרת יצוקה', הציגה החברה קיטון בשיעור נמוך בלבד במכירות בישראל. שנית, החברה העבירה את הפעילות בגרמניה לבעלותה המלאה, וחל שיפור משמעותי במכירות החנויות הזהות בגרמניה.

"שלישית, לחברה הכנסה חד-פעמית עקב העברת הפעילות בגרמניה לבעלותה המלאה של החברה והפרידה מהשותף הגרמני. כמו כן, לחברה הכנסות מימון גבוהות הנובעות מהשקעותיה בניירות ערך, בעיקר אג"ח.

"החברה ממשיכה להציג תזרים גבוה מפעילות שוטפת, והינה בעלת איתנות פיננסית אשר מאפשרת לה להמשיך ולהרחיב את פעילותה בארץ ובעולם גם בעתיד".

צרו איתנו קשר *5988