המועצה לצרכנות: לבטל את כפל הסמכויות הגורם להיעדר פיקוח ולפגיעה בצרכנים

טוענת כי גורמי הפיקוח הרבים מביאים לכפל סמכויות ולגלגול האחריות בין הגופים ■ מבקשת לקבוע כי "בכל מקום בו קיימת סמכות מקבילה - תהא הסמכות כפולה ומוטלת על כל רשות כאילו אינה מוטלת על הרשות האחרת"

המועצה לצרכנות יצאה היום (ג') בקריאה לוועדה לביקורת המדינה לצמצם את מספר גורמי הפיקוח ולבטל את כפל הסמכויות הגורם להיעדר פיקוח, לגלגול האחריות בין הגופים השונים ולפגיעה בציבור הצרכנים.

המועצה העבירה את קריאתה לאור הדיון שנערך היום בוועדה לביקורת המדינה בנושא הכשל בפיקוח ובבקרה במספר נושאים הקשורים למספוא הניתן כמזון לבעלי-החיים, בצורה שלעיתים מהווה חשש לסיכון הציבור.

המבקר הצביע על חשש לגלגול האחריות מגורם אחד למשנהו, והמועצה לצרכנות אמרה כי היא מברכת על כל מהלך שיביא לכפל אחריות במקום גלגול אחריות.

המועצה טוענת כי נושא הדיון הנוכחי מהווה רק את רק את קצה הקרחון בנושא גלגול האחריות בין הגורמים השונים, ומביאה כדוגמה נושאים נוספים.

כך, לדוגמה, בדיקת המועצה לצרכנות של עסקים המבצעים קעקועים העלתה כי לטענת הרשויות המקומיות, חובת הבקרה והפיקוח על עסקים אלה היא ביד משרד הבריאות - ואילו במשרד הבריאות טוענים כי הנושא מצוי ביד הרשות המקומית (מכח חוק רישוי עסקים).

בדיקת המועצה בשיתוף ערוץ 10, שנערכה לבדיקת מסעדות המוכרות סושי, העלתה כי המזון הנמכר פגום. פניות המועצה לגורמים הרלוונטיים העלו כי לדעת מנהל המזון במשרד הבריאות, האחריות לבדיקה ואכיפת התחום מונחת על הרשות המקומית - ואילו הרשות המקומית סבורה כי העניין מצוי ביד מנהל המזון.

בדיקות המועצה לצרכנות של פירות (אורגניים ולא אורגניים) העלו חריגות וקיומם של חומרים שהימצאותם במוצרים אסורה. הנושא מצוי בטיפולו של משרד החקלאות בכל הנוגע למוצרים בשדה ובאופן גידולם, אך מצוי ביד משרד הבריאות לגבי המוצרים כאשר הם על המדפים. יצויין כי כל צד הפנה את המועצה לגורם האחר.

בתחומים אחרים טוענים במועצה כי רבים אינם מקיימים את הוראת "חוק החניונים", הקובע חובת גביית תשלום במקטעי רבע שעה החל משעת החניה השנייה. פניית המועצה למשרד התחבורה נענתה בהפנייה אל הרשות המקומית, כשזו מצידה הפנתה את המועצה למשטרה כמי שלדעתה אמורה לאכוף את החוק.

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, גורס כי יש להביא לעיגון בחוק את העיקרון הקובע כי בכל מקום בו קיימת סמכות מקבילה - תהא הסמכות כפולה ומוטלת על כל רשות כאילו אינה מוטלת על הרשות האחרת.

"בריאותו ושלומו של הציבור הוא באחריותה הכוללת של הממשלה, ולפיכך יש להעדיף מצב של אחריות כפולה של משרדי הממשלה בנושאים הנוגעים לתחומים אלה - על פני מצב של התנערות מאחריות ונפילה בין הכיסאות".