תנובה רוצה למחוק את סנפרוסט מהמסחר בבורסה: הגיעה להסכם לרכישת המניות והאג"ח שבידי הראל

תנובה מעוניינת לרכוש את מניות חברת המזון המוחזקות בידי הראל בפרמיה של 34.2% על שער הפתיחה בבורסה ■ אגרות החוב יירכשו בפרמיה של 1.6% על ערכן המתואם

תשלובת תנובה, המהווה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית והלכה למעשה בעלת השליטה בחברת שיווק הירקות הקפואים סנפרוסט , רוצה למחוק את האחרונה מהמסחר בבורסה בתל-אביב. תנובה, שמחזיקה ב-79.7% ממניות חברת המזון, הגיעה להסכם לרכישת המניות והאג"ח שבידי הראל .

תנובה, שנשלטת בידי קרן ההון הפרטי אייפקס, המנוהלת בידי זהבית כהן, מעוניינת לרכוש את מניות חברת המזון המוחזקות בידי הראל בשער של 28.5 שקל למניה. מדובר בפרמיה של 34.2% על שער הפתיחה בבורסה. נכון לשעת הכנת הידיעה, נסחרת מניית היתר בזינוק של 35% - לשער של 28.66 שקל. בכך, משלימה המניה במסחר את הפרמיה המגולמת בהסכם עם הראל. בהתאמה, יורדת מניית הראל קלות.

עברה להפסד תפעולי בעקבות איסוף מוצרי מעדנות

הראל השקעות מחזיקה במניות סנפרוסט באמצעות שורה של חברות בנות: חברת הביטוח,דקלה, קרנות הפנסיה, הראל פיננסים ומסחר בניירות-ערך, ועם חברת קרנות הנאמנות, הראל פיא. שיעור המניות המוחזקות בידי הראל בסך הכל מסתכם ב-8.7%.

סנפרוסט נסחרת לפי שווי-שוק של 109 מיליון שקל, מאחר והמניה, הנמנית עם מדד מניות היתר 120 בבורסה בתל-אביב, עלתה ב-11.7% מתחילת השנה ועד הבוקר (מזה ירידה של 9% ביוני). מכל פנים, על-פי ההצעה, תצטרך תנובה לשלם עבור המניות של הראל 9.43 מיליון שקל בקירוב, לפי שווי כולל של 108.45 מיליון שקל לסנפרוסט. ההפסד הנקי הסתכם ב-3.26 מיליון שקל, סכום הקרוב לרווח השנתי הנקי ב-2008 כולה.

הכנסותיה של סנפרוסט קטנו ברבעון הראשון ב-20.8% ל-55.84 מיליון שקל. החברה עברה להפסד תפעולי של 3.72 מיליון שקל, לעומת רווחיות תפעולית של 10.1% ברבעון המקביל אשתקד. לסנפרוסט הון עצמי של 91.5 מיליון שקל ויתרות מזומנים של 1.27 מיליון שקל, נכון לסוף מארס.

דו"חות סנפרוסט חשפו כי הנזק ממשבר מעדנות הסתכם ברבעון הראשון ב-26.5 מיליון שקל, על רקע משבר האיכות ואיסוף מוצרי מעדנות בחודש ינואר האחרון. נזכיר, כי מבדיקה שערכה אז עלה חשד להימצאות חיידקי ליסטריה בחלק ממוצרי מעדנות. מטעמי זהירות החליטה החברה לבצע איסוף מהמדפים של כל המוצרים המשווקים תחת המותג מעדנות - ולא רק של המוצרים החשודים. במקביל, הופסק השיווק של כלל מוצרי מעדנות למשך כחודש ימים.

גם האג"ח של סנפרוסט מגיבות למתווה העסקה

בחזרה למתווה ההצעה הנוכחית, את אגרות החוב תרכוש תנובה בפרמיה של 1.6% על ערכן המתואם. מדובר בסדרה א' , סדרה של אגרות סחירות להמרה למניות הצמודות למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית קבועה בשיעור שנתי של 3.5% לשנה. כרגע נסחרות האיגרות בתשואה של 1.78% לפידיון (ברוטו), וכיוון שהמח"מ שלה (משך החיים הממוצע עד החזר ההשקעה במלואה, הן מפרעונות קרן והן מפרעונות ריבית, א"ו) עומד על 0.96 שנה ברוטו, הערך המתואם של האיגרת הוא 111.1 אג' ברוטו. גם במקרה זה, נסחרת האיגרת בעליות שערים (1%+), מעל השער שמגלם ההסכם עם הראל (112.88 אגורות).

יתרת האחזקות של הראל ושל תנובה ביחד מסתכמת ב-88.4%, נמוך מהאחזקה הקובעת לצורך אישור מחיקה מהבורסה במתווה של הצעת רכש (95%). כיוון שכך, פנתה תנובה לבית המשפט המחוזי במחוז המרכז על מנת לאשר את מתווה העסקה (במטרה למחיקת החברה מהבורסה והפיכתה לפרטית), בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות. על-פי סעיף זה, מתכוונת תנובה לקבל אישור לפרש את תוכנו באופן שיאפשר לה מחיקת החברה גם ללא הרוב האמור. מכל פנים, הראל תהיה רשאית לחייב את תנובה לרכוש ממנה את המניות ואת אגרות החוב תוך 60 יום - אם המחיקה לא תצא לפועל תוך 150 יום (לא כלולים במניין ימי פגרת בימ"ש).

סנפרוסטסנפרוסט

צרו איתנו קשר *5988