ותודה לעליות בבורסה: שווי התיק הפיננסי של תושבי חוץ במשק הישראלי עלה ברבעון הראשון בכ-5%

עודף הנכסים של המשק מול חו"ל הסתכם בסוף מארס 2009 בכ-4 מיליארד דולר ■ שווי התיק הפיננסי של תושבי ישראל בחו"ל שב ועלה ברבעון הראשון של השנה ב-1%

"המשק הישראלי שמר בסוף הרבעון הראשון של 2009 על עודף נכסים מול חו"ל לעומת סוף 2008, אשר עמד על כ-3.9 מיליארד דולר", כך מדווח היום בנק ישראל.

הסיבה לאי שינוי הינה עלייה הדומה הן של נכסי המשק בחו"ל והן של התחייבויותיו מול חו"ל. נזכיר, כי בסוף שנת 2008 עלתה לראשונה יתרת נכסי המשק בחו"ל על התחייבויותיו, לאחר עשור לפחות בו למשק היה עודף התחייבויות.

עוד עולה מהנתונים, כי שווי התיק הפיננסי של תושבי ישראל בחו"ל שב ועלה ברבעון הראשון של השנה בכחצי מיליארד דולר (1%) לאחר ירידה חדה ברבעון הרביעי של שנת 2008, וזאת כתוצאה מהמשך השקעות בחו"ל והתמתנות ירידות המחירים בשוקי המניות בעולם.

כמו כן, לא חל שינוי משמעותי בהרכב תיק הנכסים של המשק בחו"ל, בהשוואה לסוף 2008: כרבע מיתרת הנכסים בחו"ל של הסקטור הפרטי - כ-35 מיליארדים - מושקע בפיקדונות בבנקים בחו"ל, הנחשבים בעלי סיכון נמוך יחסית; שאר ההשקעות מוחזקות בני"ע סחירים (25%), בהשקעות ישירות (37%) ובאשראי אחר (14%).

מנגד, שווי התיק הפיננסי של תושבי חוץ במשק הישראלי עלה ברבעון הראשון של השנה בכ-5%, עקב העלייה במחירי המניות בבורסה בתל-אביב. זאת בניגוד לרבעון הרביעי של שנת 2008 בו גרעה ירידת המחירים כ-15% משווי התיק. בעקבות כך גדל עודף הנכסים על ההתחייבויות לזמן קצר, המשקף את נזילות המשק, בכ-3 מיליארדי דולרים בתקופה הנסקרת.

צרו איתנו קשר *5988