וורלד גרופ קפיטל לביהמ"ש: לאסור על פיצול מניות נפקו סטאר

מבקשת לאסור על מרכנתיל דיסקונט וחברת ל. גולדשטיין לפצל את חבילת מניותיה של החברה הציבורית נפקו סטאר המשועבדות לטובת הבנק ■ שווי המניות המשועבדות, בצירוף פרמיית השליטה, הוא כ-36 מיליון שקל

וורלד גרופ קפיטל הגישה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על בנק מרכנתיל דיסקונט וחברת ל. גולדשטיין השקעות, שבשליטת לאון ואילן גולדשטיין, לפצל את חבילת מניותיה של החברה הציבורית נפקו סטאר (כ-82% מההון המונפק והנפרע) המשועבדות לטובת הבנק ולממשן. וורלד גרופ עוסקת בתחום הנדל"ן ותחנות-רוח.

בפנייה לבית המשפט טענה וורלד גרופ קפיטל כי בינואר 2008 היא נטלה יחד עם ל. גולדשטיין השקעות הלוואה בסך של 16 מיליון שקל מהבנק לצורך רכישת מניות (כ-4.1 מיליון מניות) בחברת נפקו סטאר הנסחרת בבורסה לניירות ערך. כמות המניות במועד העמדתן כבטוחה לטובת הבנק להבטחת החזר ההלוואה חולקה באופן שווה בין הצדדים.

לדברי וורלד גרופ, שווי המניות המשועבדות, בצירוף פרמיית השליטה, עומד על כ-36 מיליון שקל (26 מיליון שווי ההון העצמי פלוס 10 מיליון פרמיית שליטה). שווי העולה על שווי המניות המשועבדות ופיצול המניות, מכירתן או פדיונן לשיעורין, יביא למכירתן בערך הנמוך ביותר מ-50% משוויין, ומשמעות הדבר היא גרימת נזק העשוי להגיע לכ-10 מיליון שקל, שהינו תוצר השקעתה ההונית של וורלד גרופ ברכישת המניות.

לדברי המבקשת, היא גילתה כי ל. גולדשטיין השקעות מנהלת מול הבנק משא-ומתן, אשר מטרתו ככל הנראה היא חילוף של המניות שבחזקתה בבטוחה חלופית ו/או בתשלום חלקי על חשבון יתרת ההלוואה, וזאת ללא הסכמתה של וורלד גרופ. זו מציינת עוד כי יתרת ההלוואה לאחר שהבנק חילט פיקדון בסך של כ-3.2 מיליון שקל ששעבדה לטובתו הינה בסך של כ-11 מיליון שקל. בראשית יולי הודיע הבנק כי בכוונתו לפעול לחילוט הביטחונות שהועמדו לו.

השופט יהודה זפט לא נעתר בשלב זה לבקשה למתן צו מניעה זמני, וקבע כי על וורלד גרופ להגיש את התביעה העיקרית. (בש"א 13890/09).

צרו איתנו קשר *5988