שקלאר החליט להאריך את מינויה של היועצת המשפטית ברשות השידור

זאת למרות פניית אומ"ץ, שטענה כי חוק רשות השידור מגביל את כהונת הבכירים ברשות לשתי קדנציות בלבד

על אף דרישת תנועת אומ"ץ - מנכ"ל רשות השידור, מוטי שלקאר, החליט להאריך את תקופת כהונתה של היועצת המשפטית ברשות השידור.

לפני כ-10 ימים פנתה אומ"ץ לשקלאר בעניין הארכת כהונתה של היועצת המשפטית של רשות השידור, עו"ד חנה מצקביץ'.

באומ"ץ טענו כי חוק רשות השידור מגביל את תקופת הכהונה של בעלי התפקידים הבכירים לשתי קדנציות בלבד, וכי אם יש כוונה להאריך את משך הכהונה מעבר לשתי קדנציות - יש צורך לפרסם מכרז.

באומ"ץ ביקשו לדעת האם מצקביץ' השלימה שתי קדנציות, האם שקלאר אכן האריך את תקופת כהונתה, והאם קדם לכך פרסום מכרז. כמו כן דרשה אומ"ץ לדעת מי אישר את הארכת הכהונה.

במכתב התגובה הבהיר שקלאר כי חוק רשות השידור אינו מגביל את תקופת הכהונות לקדנציות, זאת למעט המנכ"ל שהינו מינוי ממשלתי.

"מצקביץ' מונתה לתפקיד ביולי 1997, לאחר שנבחרה כדין במכרז פומבי מתוך מספר ניכר של מעומדים", כתב שקלאר, והוסיף כי אין כי הוראה בחוק או במכרז הקובעת העסקה מוגבלת בזמן לתפקיד ביועץ המשפטי של הרשות.

"על-פי הסמכות הנתונה לי ולאור שביעות-רצון מעבודת היועצת המשפטית ויכולותיה המקצועיות, אישרתי להאריך את חוזה העסקתה", כתב שקלאר.

יש לציין כי תנועת אומ"ץ "בודקת" מקרוב את כל המתרחש ברשות השידור, ופניותיה בבקשה לקבלת הבהרות באשר לנעשה שם הפכו לעניין שבשגרה.