מנחם אורן ירכוש מסטולרו כ-32% מגולדן אקוויטי ב-5.7 מיליון שקל

הצדדים יבחנו אפשרות לרכישת פרויקט נדל"ן בלונדון המוחזק על-ידי תאגיד זר בשליטת אורן

אביחי סטולרו, בעל השליטה בגולדן אקוויטי , ימכור 32.34% מהון המניות בהחזקתו לחברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מנחם אורן, תמורת כ-5.7 מיליון שקל, שהם כ-15 אג' למניה.

הוסכם כי הצדדים יצביעו באופן זהה וכחטיבה אחת מכוח כל המניות שתוחזקנה על ידם מעת לעת כפי שיהיה במועד האסיפות הכלליות של החברה. לצורך כך, בטרם כל אסיפה כללית של החברה תתכנס אסיפה מקדימה של הצדדים ובה יתקבלו החלטות פה אחד. כל אחד מהצדדים יהיה זכאי להמליץ על מספר שווה של דירקטורים.

נקבע כי לאחר השלמת העסקה, יבחנו הצדדים אפשרות לרכישת פרויקט נדל"ן בלונדון, הממוקם סמוך למרכז גריניץ, המוחזק על ידי תאגיד זר בשליטת אורן. הפרויקט טרם נבנה ומיועד למגורים ולמסחר. כיום מאושרים בו לבנייה 5 מגדלים רבי קומות, אשר יכללו בסך הכל כ-430 יחידות דיור וכן כ-10,000 מ"ר שטחי מסחר.

צרו איתנו קשר *5988