חב' הביטוח לא ייקחו חלק בהקמת המסלקה הפנסיונית ובניהולה

יוקם צוות ההיגוי להובלת הפרויקט - בהשתתפות איציק מלאך מלאומי, גדעון מילויצקי ממס"ב, נשיא לשכת סוכני ביטוח, מאיר אוזן, אלי בבלי מפסגות, דודי ליידנר ממבטחים החדשה, ואבי באום מחילן טק

חברות הביטוח לא לוקחות חלק לפי שעה בהקמת וניהול המסלקה הפנסיונית ההולכת ומוקמת, כך עולה ממכתב ששלח יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, למנהלי הבנקים, מנהלי הגופים המוסדיים ונשיא לשכת סוכני ביטוח. המכתב הגיע לידי "גלובס".

חברות הביטוח בחרו לפי שעה שלא לקחת חלק בהקמת המסלקה מכיוון שהמודל העסקי של המסלקה אינו ברור עדיין אך מנגד הצדדים המצטרפים לצוות ההקמה של המסלקה חותמים על התחייבות משפטית מחייבת וגורפת לעתיד בהיבט זה. לדברי גורם בכיר בענף הביטוח יש הסכמה בעד מסלקה שתדע לתווך בין כל הגופים בצורה מתודית וכן הסכמה מול האוצר במרבית הנקודות שהעלה עד כה. גורם בכיר אחר בענף הביטוח ציין בנוסף שחברות הביטוח לא צריכות לזרז את המסלקה שעשויה לאפשר ניוד בעתיד.

בימים אלו מקדם האוצר הקמת חברה בבעלות משותפת של שחקנים בשוק הפנסיוני - מפיצים (יועצים וסוכנים), גופים מוסדיים ולשכות שכר - שתקים את המסלקה. במסגרת זו קובע האוצר כי יוקם צוות היגוי שיורכב מנציגי השחקנים השונים בשוק ויחל את עבודתו כבר בימים הקרובים. צוות ההיגוי יגבש המלצות אופרטיביות להקמת המסלקה ויפעל ליישומן.

החברה תוקם עד דצמבר

במכתב מפרט האוצר כי מטרות המסלקה הפנסיונית הינן העברת מידע בין הגורמים השונים בשוק הפנסיוני - יועצים פנסיונים, משווקים וסוכנים פנסיונים והיצרנים הפנסיונים - העברת מידע בין הגופים המוסדיים השונים, העברת מידע בין המעסיקים ובין המפיצים והגופים המוסדיים וסליקת הכסף הפנסיוני.

מכיוון שיעילות המסלקה מחייבת לדברי האוצר את התקשרות כל השחקנים בשוק, בכוונת האוצר לפרסם הוראות שיחייבו את כל הגופים המוסדיים, בהם גם חברות הביטוח, הסוכנים והיועצים להעביר מידע באמצעות המסלקה. המסלקה תספק שירותים לכל השחקנים בשוק עבור תשלום, בין אם הם נמנים עם בעליה או לא.

החברה שתקים את המסלקה תוקם עד תחילת דצמבר, כשכל אחד מהצדדים שייקחו חלק בהקמתה יעביר לחברה שתוקם 100,000 שקל כסכום ראשוני להקמת המסלקה. הבעלות בחברה תורכב מהמפיצים - סוכנים ויועצים לרבות מס"ב, והגופים המוסדיים - עד כה רק חברות ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל, ולשכות השכר. התנאי היחידי לגבי חלוקת הבעלות הינו שיחס הבעלויות יחולק שווה בשווה בין המפיצים לבין הגופים המוסדיים.

צרו איתנו קשר *5988