החוב הלאומי גדל במחצית הראשונה ל-574 מיליארד שקל

מדובר בעלייה של 4.9% ■ עיקר החוב הינו חוב שקלי בריבית קבועה

הגירעון הממשלתי הביא במחצית הראשונה של השנה לגידול בחוב הלאומי של ישראל. מנתוני משרד האוצר שפורסמו היום עולה, כי החוב הממשלתי עלה ב-4.9% במחצית הראשונה והסתכם ב-574 מיליארד שקל. עיקר הגידול בחוב נובע מגיוסי ההון נטו של הממשלה, בסך 26 מיליארד שקל, אשר נועדו לממן את הגירעון התקציבי.

חוב לאומי 2009

בסף הכל גייסה הממשלה 60 מיליארד שקל במחצית הראשונה, כאשר 48 מיליארד שקל מתוכם גויסו בחוב סחיר בשקלים, 10 מיליארד שקל במטבע זר והיתרה גויסו בחוב לא סחיר בשקלים.

באשר לתמהיל הגיוסים, 56% הינם חוב שקלי בריבית קבועה, 20% חוב צמוד למדד, 7% חוב בריבית משתנה ו-17% בחוב במט"ח.

"תמהיל גיוסים זה תומך במגמות וביעדים ארוכי הטווח בניהול החוב הממשלתי הגדלת שיעורו של החוב השקלי בריבית קבועה על חשבון החוב הצמוד למדד, החוב בריבית משתנה, והחוב במט"ח", נמסר ממשרד האוצר.

צרו איתנו קשר *5988