לא חסינים משפעת החזירים

בהיי-טק מוטרדים אם מעביד יכול להרחיק עובדים מהעבודה בשל התראות על המחלה

הערכות על פגיעה במשק בעקבות שפעת החזירים בחורף הקרוב, לא פוסחות גם על עובדי ההיי-טק המסורים שמקפידים להגיע למקום עבודתם, לעיתים גם כאשר הם חולים. לאחרונה מתקבלות במשרדי עו"ד לדיני עבודה בקשות לייעוץ מעובדי היי-טק שמודאגים בשל התפרצות המחלה. השאלות הנפוצות נוגעות ליכולתו של המעסיק להגביל את הגעתו של עובד למקום העבודה בזמן מחלה.

עובדים מעוניינים לדעת, אם מעביד יכול לאלץ אותם שלא להגיע לעבודה לאחר שהתברר כי חלו, כאשר עדיין לא ברור, אם המחלה שבה חלו היא שפעת החזירים. כמו-כן, עובדים רוצים לדעת, מה קורה כאשר אחד מהעובדים בחברה חלה בשפעת החזירים - האם המעסיק יכול לכפות על כל העובדים בדיקה רפואית, כדי לשלול אפשרות כי נדבקו?

"במצב בו קיים סיכון להדבקה, במיוחד כשמדברים על מחלה שעלולה להגיע למימדים של מגיפה, המעביד יכול למנוע את הגעתם של עובדים שיש חשש שידביקו אחרים", אומר עו"ד דוד דוד, שותף במשרד אהרונוב-דוד-הס.

באשר לשאלה אם ניתן לחייב עובדים לעבור בדיקות בריאותיות, החקיקה בארץ נוטה שלא לאפשר למעביד לחטט במצבו הבריאותי של העובד, כל עוד אין לכך השפעה ישירה על התפקיד. "כאשר אין סימפטומים המעידים על המחלה, יקשה על המעביד לחייב את עובדיו לעבור בדיקה רפואית. הדבר נכון שבעתיים אם מדובר בבדיקה פולשנית", אומר דוד.

"אולם, ככל שגובר החשש מפני מגיפה, כך ייטה מאזן הכוחות לטובת המעביד ובתי-הדין עשויים לאפשר חיוב עובדים בבדיקה רפואית, אם נחשפו לחולים במחלה", מוסיף דוד. "במצב בו מעביד מחייב עובד שלא להגיע לעבודה מפאת מחלתו, מדובר בחופשת מחלה לכל דבר. במצב שכזה, המעביד נושא בעלויות ועליו לשלם לעובד לפי הוראות חוק דמי מחלה, אלא אם המעביד ביטח את העובדים בביטוח אחר מתאים", אומר דוד.

סביבת העבודה של חברות ההיי-טק, בנויה ברוב המקרים במרחב פתוח, בה העובדים יכולים להדביק זה את זה במחלות בקלות. לדברי עו"ד נתן רון, מומחה לדיני נזיקין וביטוח ממשרד רון-פסטינגר, "על המעביד חלה חובה לספק לעובדיו סביבה מוגנת ונטולת סיכונים שיכולים לפגוע בבריאותם. משכך, בהתאם לפרסומים אודות ההתפשטות העתידית של שפעת החזירים, רצוי שמשרד הבריאות יעביר הנחיות ברורות באילו נסיבות על החולה להישאר בבית ועד מתי".

נראה שעובדי ההיי-טק שהתרגלו לעבוד סביב השעון במצבים שונים, ולעיתים גם כשהם לא מרגישים טוב, צפויים להישאר בבית ולקחת ימי מחלה, יותר ממה שהם היו רגילים בעבר. *