משפצים את הדו"חות

הירידה בהתחלות הבנייה וברכישת דירות חדשות אינה חזות הכל בחברות למוצרי גמר בנייה: אלוני, מרחב ונגב קרמיקה מפנות מאמצים גדולים לשוק השיפוצים, שמוכיחים את עצמם - אך לקוחות בזמן מיתון נוטים למוצרי הייבוא הזולים

"ענף הבנייה בישראל מתאפיין במספר ימי אשראי ופיגור בתשלומים מן הגבוהים בענפי המשק. עובדה זו עלולה להצביע על סיכון אשראי גבוה יחסית בתחום הבנייה בישראל לעומת תחומים אחרים במשק". בעוד שעל סיכוני האשראי מסוג זה או אחר בענף הנדל"ן המקומי למדנו בשבוע שחלף בעיקר מאפריקה ישראל, על הציטוט האמור חתומה כבר חודשים קודם חברת חומרי הבנייה והקרמיקה מרחב - במסגרת דו"חותיה הכספיים השנתיים ל-2008.

בבורסה בת"א נסחרות מניותיהן של 3 חברות הפועלות בתחום מוצרי גמר בנייה - כלים סניטריים, אריחי קרמיקה, מוצרי שיש, ברזים ומוצרי אינסטלציה.

מהפעילות העסקית של מרחב, כמו גם מזו של נגב קרמיקה ותשלובת ח. אלוני, ניתן ללמוד לא רק האם ובאיזו מידה פגע המשבר הכלכלי גם בטבעת ההיקפית של חברות הנדל"ן ובספקיות שלהן, אלא גם האם הספקיות הצליחו לקזז את השפעת המשבר על שוק הדירות החדשות באמצעות הפעילות בתחום השיפוצים, למשל.

רק השבוע למדנו כי במחצית השנה הראשונה של 2009 נרשמה ירידה של 3.3% בהתחלות הבנייה בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2008, ל-14,790 דירות חדשות במשק. בנוסף, לאחר רבעון שיא, ירד מספר הדירות החדשות שנמכרו ביולי ב-11.2% ל-2,346 דירות. ההנחה כי החברות העוסקות בתחום מוצרי גמר הבנייה עשויות לקזז את ההאטה בענף מקבלת משנה תוקף, אם לוקחים בחשבון שנתוני כלל רכישת הדירות, כולל יד שנייה, דווקא עלו - מה שמחזק את ההערכה שעם ישראל אולי רכש פחות דירות חדשות מקבלנים בקיץ האחרון, אבל לא מן הנמנע שהוא העדיף לרכוש דירת יד שנייה משופצת במקום.

ואכן, נבירה בדו"חות הכספיים מגלה עד כמה שוק השיפוצים חשוב ומהותי עבורן; נגב קרמיקה, שעוסקת בייצור אריחי קרמיקה ובשיווק כלים סניטריים וברזים, מציינת כי "עיקר פעילות החברה מתמקד בשוק שיפוצי הדירות והבתים שמבצעים משקי הבית", כך שמספר רכישות הבתים מיד שנייה והיקף השיפוצים שעורכים משקי הבית קריטי עבורה. שלא בכדי, מ-2004 החלה החברה להעמיק את חדירתה לשוק הקמעונאי, בין היתר באמצעות מיתוג רשת החנויות "נגב". אסטרטגיה זו הביאה לשיפור ברווח הגולמי שלה ברבעון השני.

חלק הפרטיים יגדל

תשלובת ח. אלוני שבשליטת איטונג, הקבוצה השנייה בהיקף פעילותה לאחר נגב קרמיקה, הגדירה כיעד אסטרטגי להפנות "משאבים לפעילות בתחום השיפוצים, המהווה חלק נכבד בפעילות המגזר הפרטי וצפוי להערכת החברה להיפגע פחות מהמשך ההאטה". ככלל, מעריכה אלוני כי היקף המכירות בקרב הלקוחות הפרטיים ימשיך ויגדל ויהווה חלק משמעותי יותר בתמהיל המכירות.

בעוד שבנגב ובאלוני הדגש הוא על לקוחות פרטיים, מרחב, שמוכרת לקהל הרחב בין היתר בזכות מותגיה (ברזים וכלים סניטריים של "חמת", "חרסה" ו"ליפסקי"), מגדירה את לקוחות הקבוצה כאולמות תצוגה, סוחרים וסיטונאים, ולא כצרכנים סופיים, למרות שבדו"חות הכספיים אף היא מודה ש"המוצרים מיועדים בעיקרם לשוק הבית".

סימוכין לכך ניתן למצוא בתחזית, לא חיובית במיוחד, שניפקה החברה שבשליטת כתר פלסטיק וקרן פימי לעתיד בדו"חות שסיכמו את 2008: "בתנאים של אי ודאות כלכלית, קיימת נטייה גוברת של הצרכנים לצרוך מוצרים זולים על פני מוצרים איכותיים, נטייה שעלולה להביא לפגיעה במכירות הקבוצה המתמקדת במוצרים איכותיים" - ואכן, החברה רשמה קיטון בשורת ההכנסות וברווח הנקי ברבעון השני. התייחסות דומה ניתן היה למצוא גם בדו"חות של אלוני ושל נגב, שביטאו גידול בהעדפה למוצרי יבוא זולים, מסין בעיקר.

ניגוד האינטרסים

מכל פנים, לעובדה ש-40% ממכירותיה של מרחב אשתקד בוצעו באמצעות מפיצים יש מספר השלכות מהותיות עבור החברה; מצד אחד, היא נהנית מנאמנות לקוחות קבועים, שאפשרו לה לגדול באופן יציב הן בהכנסות והן ברווח הנקי בשנים שקדמו למשבר.

מצד שני, כמי שלקוחותיה נמנים עם המגזר העסקי, היא חוותה גידול בחובות המסופקים, והעניקה ללקוחותיה אשראי ספקים הגבוה בממוצע מהאשראי לו היא זוכה מספקיה שלה. בנוסף, ואולי החשוב ביותר - לאותם לקוחות (ואלוני ונגב ביניהם) ניגוד אינטרסים מובנה, שעשוי להביא אותם להעדיף למכור באולמות התצוגה מוצרים אותם הם מייצרים או מייבאים ישירות, על פני שיווק מוצריה של מרחב.

המובילות של נגב קרמיקה בשוק באה לידי ביטוי הן בתוצאות הכספיות והן בנתוני המסחר של המניה, חרף הסחירות הזעומה של כל השלוש. למרות שכולן הציגו ירידה בשורה התחתונה, נגב היא היחידה שרשמה גידול בהכנסות ובתזרים המזומנים הנקי מפעילות שוטפת ברבעון השני ביחס לרבעון המקביל.

מרחב בולטת ברווח הנקי ובשווי השוק, אם כי למנייתה מונה עושה שוק. דווקא נגב קרמיקה, עם תשואה של כ-170% מתחילת השנה וצמיחה על אף המשבר, בעלת השליטה אפריקה ישראל (המחזיקה בה באמצעות אפריקה תעשיות) יכולה רק לקנא - וכך גם רבות מחברות הנדל"ן. זאת, בעוד מניית תשלובת אלוני נמצאת ברשימת השימור והיא עשויה להימחק מהמסחר בבורסה בינואר הקרוב.

לנגב המלאים הגדולים, לאלוני האשראי הארוך

מבין שלוש חברות מוצרי גמר בנייה, מרחב העניקה ב-2008 את תקופת האשראי הארוכה ביותר ללקוחותיה (138 ימים בממוצע) ותשלובת אלוני העניקה את התקופה הקצרה ביותר (90 יום בממוצע). על רקע ההישענות הרבה יותר על לקוחות עסקיים, נוהגת מרחב גם לבטח את מרבית תיק אשראי הלקוחות, ובסוף 2008 65% ממנו בוטח.

גם אלוני, שמצבה הכספי הוא החלש מבין השלוש, משתמשת בביטוח האשראי שהיא מעניקה ללקוחותיה. מדיניות אשראי הלקוחות השמרנית של התשלובת מתבטאת, בין היתר, בעובדה שהיא היחידה מבין השלוש שהאשראי אותו היא מעמידה ללקוחותיה נמוך מהאשראי אותו היא מקבלת מספקיה. דווקא נגב קרמיקה, המובילה בתחום מוצרי הגמר לבנייה, היא מעניקה ללקוחותיה אשראי נרחב יחסית (128 יום), מה שהיא מגדירה כאחד מיתרונותיה התחרותיים בענף.

אם מדברים על הענף בכלליות, חשוב לזכור שתחום הפעילות של חברות מוצרי הגמר לבנייה מאופיין בעונתיות - ועיקר המכירות באה לידי ביטוי ברבעונים השני והשלישי של השנה, על רקע חג הפסח, חופשת הקיץ ועונת החגים שאחריה, שבהם מתרכזים השיפוצים ומעבר הדירות. לדבר השפעה על רמות המלאי.

כך למשל, למרות שהכנסותיה של נגב קרמיקה הן הגדולות ביותר, מחזיקה החברה כמדיניות ברמות המלאי הגבוהות מבין השלוש. במפעל בירוחם, למשל, נשמרים מלאים המספיקים ל-4-12 חודשים; על המדפים, מלאי המוצרים המוגמרים שהיא מייצרת עומד על 3 חודשים, ו-4 חודשים למוצרים מוגמרים שהיא מייבאת (בעיקר מסין, כאמור).

למרות שתשלובת אלוני ומרחב פועלים בתחומים חופפים, שומרות השתיים על רמות מלאי נמוכות יותר - חודשיים באלוני עד שלושה חודשים לכל היותר במרחב.

צרו איתנו קשר *5988