חזקיהו יחייב הבנקים למנות מנהל סיכונים בדרגת חבר הנהלה

למנהל הסיכונים תהיה זכות וטו לגבי תהליכי קבלת ההחלטות ותינתן לו הזכות לדווח לדירקטוריון

המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, משדרג את ניהול הסיכונים בבנקים. חזקיהו יחייב את הבנקים למנות החל משנת 2010 מנהל סיכונים ראשי (CRO) בדרגת חבר הנהלה, אשר תהיה לו זכות וטו לגבי תהליכי קבלת ההחלטות בבנק, כך נודע ל"גלובס". טיוטת ההוראות, הנגזרת מעקרונות הנדבך השני של באזל 2, קובעת הנחיות מפורטות בדבר המעמד, התפקידים והאחריות של פונקציית ניהול הסיכונים בבנק והעומד בראשה.

בבנק ישראל מגדירים במפורש כי מעמדו של מנהל הסיכונים יהיה של "חבר ההנהלה הבכירה של הבנק ובכפיפות ישירה למנכ"ל" ומסבירים כי "פונקציית ניהול סיכונים בלתי תלויה היא אבן פינה ביצירת תרבות ניהול סיכונים".

ההערכות הן כי מימוש ההנחיה יחייב שינוי ארגוני בבנקים. כיום רק בבנק הפועלים קיים מנהל סיכונים במעמד חבר הנהלה. את התפקיד ממלא מאז דצמבר 2007 דני קולר.

"מעמד משמעותי"

הטיוטה שפרסם בנק ישראל קובעת כי פונקציית ניהול הסיכונים תהיה בעלת "מעמד משמעותי" בארגון ובראשה יעמוד מנהל סיכונים ראשי. הוא יהיה בלתי תלוי ולא יקבל החלטות עסקיות הכרוכות בנטילת סיכונים. כמו כן אסור יהיה לשים את עובדי ניהול הסיכונים בחטיבות השונות במצב העלול ליצור ניגודי עניינים בין אחריותם בתחום לבין תפקידים אחרים אותם הם ממלאים וייקבעו אמצעי ביטחון שנועדו להבטיח את עצמאות החלטותיהם.

עוד עולה מהטיוטה כי על מנהל הסיכונים להיות מעורב בתהליכי תכנון האסטרטגיה העסקית ומדיניות הסיכונים של הבנק בדגש על תכנון ההון. בנוסף, עליו לבצע פיקוח ובקרה לגבי עמידת הבנק במגבלות הסיכון שנקבעו, להיות שותף בזיהוי וניתוח סיכונים בפעילות חדשה.

בבנק ישראל קובעים כי תינתן לו הזכות לדווח באופן ישיר על ממצאיו לדירקטוריון, יוקצו לו משאבים מספקים ותגמול העובדים בתחום ניהול הסיכונים לא יהיה קשור לתוצאות העסקיות של קו העסקים לגביו הם מבצעים את תפקידם. עוד נקבע כי מינויו או העברתו מתפקידו של מנהל הסיכונים הראשי יחייבו את אישור דירקטוריון הבנק. המפקח על הבנקים יקבל דיווח מראש על מינויו ועל סיום כהונתו.