איך ישפיע הדירוג השלילי לפרטנר על הדירוג של סקיילקס?

מידרוג הציבה אופק שלילי לדירוג Aa2 שניתן לאג"ח של פרטנר ■ רכישת השליטה בחברה על ידי סקיילקס תוביל להגדלת החוב הפיננסי ועלייה ברמת המינוף של פרטנר ■ דירוג החברה ייבחן בעתיד בדגש גם על התזרים החופשי לאחר השקעות ברכוש קבוע ודיבידנדים

סוכנות דירוג האג"ח מידרוג המהווה את השלוחה הישראלית של מוד'יס, הציבה היום אופק דירוג שלילי לדירוג Aa2 שניתן לאג"חאותן הנפיקה חברת פרטנר . במידרוג מציינים כי הצבת אופק דירוג שלילי נובעת מ"אי הודאות לגבי השפעת החלפת השליטה בחברה על פרמטרים עסקיים, ניהוליים ופיננסים". נציין כי הצבת האופק השלילי אינה ארוע חריג, וכי החברה היתה מצויה כבר ברשימת מעקב של הסוכנות.

במידרוג מעריכים כי החלפת השליטה בחברה, הצפויה עם השלמת רכישת השליטה בחברה על ידי סקיילקס שבשליטת אילן בן דב, תוביל להגדלת החוב הפיננסי ועלייה ברמת המינוף של פרטנר. כמו כן במידרוג מעריכים כי חילופי השליטה יובילו לגידול בחלוקת הדיבידנד בחברה - כך על פי פרסום תוכנית המימון לרכישה שפרסמה סקיילקס אשר מתבססת על בחלקה על קבלת דיבידנד מיוחד מפרטנר במהלך שנת 2010, אשר צפוי להסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.

במידרוג מציינים כי דירוג החברה ייבחן בעתיד בדגש גם על התזרים החופשי לאחר השקעות ברכוש קבוע ודיבידנדים ובהתחשב בצורכי המימון של בעלת השליטה החדשה.

עם זאת, הדירוג עצמו הינו גבוה וניתמך במספר גורמים, ציינו במידרוג, ביניהם: סיכון עסקי נמוך של שוק התקשורת הישראלי, מיצוב עסקי גבוה התואם את הענף, רמת השקעות יציבה יחסית הצפויה בטווח הזמן הקרוב, מותג חזק הנתמך במובילות טכנולוגית, בשירות ובניהול איכותיים שאפשרו לחברה לבנות ולשמור על בסיס לקוחות יציב לאורך שנים. כמו כן מדגישים במידרג את יחסי הכיסוי המהירים הנתמכים ברווחיות גבוהה וברמת מינוף מתונה.

הסיכונים העקריים המשפיעים על הדירוג הם: רגולציה ענפית אינטנסיבית שיש בה להשפיע על תחומי הפעילות של החברה ורווחיותה, תוך שהרגולטור מתכוון להביא להעמקת התחרות בשוק הסלולארי, בין השאר באמצעות פתיחתו למפעילים נוספים, עוד מציינים במידרוג את הצפי לצמיחה מתונה בשוק הסלולרי המקומי בשנים הקרובות, את החשיפה לחדירה של טכנולוגיות חדשות ולגידול בצרכי ההשקעה וכן חלוקה רחבה.

נדגיש כי הדירוג ניתן היום לאגרות החוב של פרטנר ולא לאגרות החוב שהונפקו לאחרונה על ידי סקיילקס. נזכיר כי ההנפקה של סקיילקס בה גייסה החברה כ-1.5 מיליארד שקל ואשר מגובות ב-100% במניות פרטנר הונפקו ללא דירוג והחברה ממתינה לקבלת דירוג להן במהלך התקופה הקרובה. עוד נציין כי מאז הונפקו 3 סדרות האג"ח של סקיילקס (סדרה נוספת היתה של אג"ח להמרה) מצליחות אגרות החוב להיסחר במחירים המשקפים להן רמות תשואה הקרובות לרמות בהן הונפקו האגרות השונות.

פעיל בשוק העריך ל"גלובס" כי התשואות בהן נסחרות האג"ח של סקיילקס, הגבוהות במידה מזעירית ביחס לרמה בהן הונפקו האג"ח, משקפות להן דירוג שצפוי לנוע בין "+A" ל"-A", ובהערכה שמרנית יותר ייתכן כי החברה תקבל דירוג "+BBB".

לדוגמא, אג"ח מסידרה 3 של סקיילקס מרכז היום מסחר בהיקף של יותר מ-10 מיליון שקל כאשר מחירה עולה ב-0.8% ל-99.89 אגורות המשקף לה תשואה של 5% לעומת ריבית של 4.9% בה נקבעה ההנפקה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988