רשות המסים: העררים על שומות מקרקעין יידונו בפני שופט יחיד

העררים על שומות מקרקעין נדונים כיום בפני ועדה שחלק מחבריה נגועים בניגוד עניינים

אחרי שנים של ביקורת על הרכב ועדות הערר לשומות מקרקעין, רשות המסים יוזמת תיקון לחוק שישים סוף לבעיית ניגוד העניינים של חברי הוועדות: הרשות מציעה כי העררים יידונו בפני שופט יחיד - שופט מחוזי מכהן או שופט מחוזי בדימוס - כך נודע ל"גלובס". באחרונה הופץ תזכיר לתיקון החוק לגורמים הרלוונטיים.

ועדות הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין מורכבות כיום משופט המשמש כיו"ר ושני חברי ועדה, שאחד מהם הוא נציג ציבור. הוועדה דנה בעררים על שומות מקרקעין, והיא רשאית לבטל את השומה, לאשרה או להפחיתה - אך לא להגדילה.

במהלך השנים בהן פועלות ועדות הערר נשמעה ביקורת חריפה על הרכבן בשל אפשרות ניגוד עניינים של חברי הוועדה, שחלקם אינם שופטים מקצועיים אלא עורכי דין, שמאים ורואי חשבון, העשויים לשמש מייצגים של לקוחות בעלי אינטרס דומה לזה שנדון בפניהם בפני רשות המסים ובתי משפט.

בהסבר לתזכיר שנוסח, נטען כי ניסיונות בעבר לשמור על אי-תלות של חברי הוועדה על-ידי פיקוח על מינויים וקביעת כללים נגד ניגודי עניינים לא צלחו. עוד נטען כי יש חשש שניסוח כללים מחמירים מדי לא יאפשר מינוי מועמדים בעלי ניסיון בתחום המיסוי, שכן כל מומחה יהיה נגוע למעשה בניגוד עניינים.

על רקע זה מוצע לשנות את החוק כך שבוועדה יהיה רק שופט מחוזי מכהן או שופט בדימוס, שימונה על-ידי שר המשפטים.

בתזכיר נטען כי השינוי יבטיח קיום מנגנון יעיל לקיום ביקורת שיפוטית על החלטות מנהל מיסוי מקרקעין ויביא לשכלול התהליך השיפוטי, שיהיה נקי מבעיות ניגוד עניינים, ולשיפור אופן ניהול הדיונים.

צרו איתנו קשר *5988