אחים עופר-הנדסה תובעת 17.5 מיליון שקל ממוטי זיסר

התביעה הודשה גם נגד חברת מרכזי שליטה של זיסר, זאת בטענה להפרת הסכם מאפריל 2001 להסדרת ההיפרדות העסקית בין הצדדים, בנוגע לשותפות שהקימו לצורכי פרויקט הקמת המרינה באשקלון

איש העסקים מוטי זיסר וחברת מרכזי שליטה שבשליטתו נתבעים לשלם 17.5 מיליון שקל לחברת אחים עופר-הנדסה ופיתוח. זאת, בטענה להפרת התחייבויותיהם בהסכם מאפריל 2001 להסדרת ההיפרדות העסקית בין הצדדים, בנוגע לשותפות שהקימו לצורכי פרויקט הקמת המרינה באשקלון.

לטענת התובעת, באמצעות עוה"ד אלי כהן ואסף אבטובי ממשרד גורניצקי ושות', השותפות הוקמה בעקבות הזכייה במכרז להקמת המרינה באשקלון, ואולם עם הזמן הגיעו הצדדים למסקנה כי מוטב שייפרדו.

באפריל 2001 חתמו הצדדים על הסכם, שהתווה את הדרך למימוש ההיפרדות העסקית תוך ביצוע התחשבנות כספית, לרבות ביחס להסדרת ההתחייבויות שנטלו כלפי בנק הפועלים במסגרת השותפות, ושעמדו באותה תקופה על כ-14 מיליון דולר.

לדברי התובעת, העיקרון שעמד בבסיס ההסכם היה כי מצד אחד הנתבעים לוקחים על עצמם את האחריות הבלעדית לכל ההתחייבויות של השותפות, תוך שהם מקבלים שליטה מלאה על נכסיה; ומצד שני התובעת מתחייבת להעמיד לשותפות סכום של 1.75 מיליון דולר.

ואולם, לטענת התובעת, בעוד היא הקפידה למלא את חלקה בהסכם, הנתבעים אינם מקיימים את התחייבויותיהם ואינם לוקחים אחריות לחובות השותפות.

לדבריה, הנתבעים הפרו את התחייבותם לפרוע את יתרת האשראי שהעמיד הבנק לשותפות, ולכן היא משלמת - בלית ברירה - את החובות בסך למעלה מ-15 מיליון שקל.

בבית המשפט תלויה ועומדת בימים אלה תביעה נוספת שהגישה התובעת לפני כ-3 שנים, להצהיר כי ההסכם ההיפרדות העסקית בינה לבין הנתבעים הינו תקף ומחייב.

טרם הוגש כתב הגנה.

צרו איתנו קשר *5988