העליון: בורר יכול לדון בסוגיית חילוט ערבות בנקאית אוטונומית

השופטת איילה פרוקצ'יה דחתה בקשת רשות ערעור שהגישה חברת מערכות דרכים מתקדמות על החלטת השופט המחוזי משה סובל בנוגע לסכסוך שלה עם פורמולה טלקום

שופטת בית המשפט העליון, איילה פרוקצ'יה, קבעה כי צדדים שהסכימו כי כל מחלוקת ביניהם תוכרע בבוררות - כוללים בהסכמה זו גם שאלות הנוגעות לחילוט ערבות בנקאית אוטונומית, אלא אם כן קיים בהסכם הבוררות סייג מפורש בנושא.

פרוקצ'יה דחתה בקשת רשות ערעור שהגישה מערכות דרכים מתקדמות (חברה המפעילה את כביש 6) על החלטת השופט המחוזי משה סובל, בנוגע לסכסוך שלה עם פורמולה טלקום על רקע פרויקט תוכנה שפורמולה סיפקה לדרך ארץ.

במסגרת ההתקשרות ביניהן, מסרה פורמולה לחברת מערכות דרכים מתקדמות שתי ערבויות בנקאיות אוטונומיות להבטחת ביצוע ההסכם. בין הצדדים התגלעו חילוקי דעות שהובילו לסיום ההתקשרות, ולא היתה מחלוקת כי הסכסוך יועבר לבוררות. מערכות ביקשה מהבנק שהנפיק הערבויות לפרוע אותן לאלתר, ופורמולה התנגדה.

מערכות טענה כי האופי העצמאי של הערבות האוטונומית וניתוקה מעסקת היסוד אינם מתיישבים עם כל ניסיון להכפיפה למנגנון הבוררות הקבוע בחוזה, אלא שהמחוזי ובעקבותיו כעת גם העליון דחו את עמדתה.

פרוקצ'יה קבעה כי כל השאלות המשפטיות והעובדתיות העולות בהקשר לערבויות האוטונומיות "ניתנות על-פי טיבן להכרעה בבוררות בין צדדים, מקום שקיים הסכם בוררות בעל פרישה רחבה, המפנה את מלוא המחלוקות בין הצדדים הקשורות בעסקה מסחרית שנקשרה ביניהם להכרעה בבוררות, ובהיעדר סייג מפורש המוציא עניין זה מתחום הבוררות".

היא הוסיפה כי גם העובדה שהצדדים לא חייבו את הבורר לפסוק לפי הדין המהותי היא אמנם בעלת משקל, אך אינה מצדיקה את הוצאת הנושא מתחולת הבוררות.

פורמולה יוצגה על-ידי עוה"ד טומי מנור וגיא אייל ממשרד הרמן-מקוב. (רע"א 9389/06).

צרו איתנו קשר *5988