וואלה יצאה מהמיתון: הרווח צמח ב-11%, ההכנסות בכ-20%

מציגה שיפור בתוצאות הכספיות ברבעון השלישי - לצד ירידה בצבר ההזמנות ■ שיעור הרווח הגולמי ירד ל-52%

הדו"חות הכספיים של וואלה לרבעון השלישי של השנה לא מותירים מקום לספק: המיתון כבר מאחוריה, בין היתר הודות לרכישת אתר "מקושרים".

בדרך-כלל בעונת הדו"חות הנוכחית, החברות מציגות הרעה בפעילות העסקית בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ולכן אנו מדגישים לא אחת את ההשוואה לרבעון הקודם, שם נרשמת בדרך-כלל צמיחה בעקבות ההתאוששות הכלכלית. אך בוואלה התמונה שונה, שכן החברה מציגה צמיחה בהכנסות וברווחים - הן בהשוואה לרבעון המקביל והן בהשוואה לרבעון הקודם.

את הרבעון השלישי של השנה סגרה וואלה ברווח נקי של 4.98 מיליון שקל - צמיחה של 11% בהשוואה לרבעון המקביל ועלייה של 11.9% לעומת הרבעון השני של השנה. בשורה העליונה מציגה החברה הכנסות של 36.2 מיליון שקל - גידול של 19.8% לעומת הרבעון המקביל וצמיחה של 16% בהשוואה לרבעון הקודם.

"הגידול בהכנסות בין התקופות כמתואר לעיל נובע בעיקר מגידול בתקציבי פרסום המופנים לאינטרנט ומהעמקת מגוון מוצרי הפרסום שמציעה החברה, כחלק מהתבססות האינטרנט כמדיה מפרסמת הנגישה לקהל גדול של צרכנים, ומהבנת הגופים העסקיים את כוחה השיווקי של מדיית האינטרנט", נכתב בדו"ח.

סעיפים נוספים בדו"ח מעידים על השיפור בסביבה העסקית בה פועלת וואלה. הרווח התפעולי הסתכם ב-7.1 מיליון שקל לעומת 5.7 מיליון שקל בלבד ברבעון הקודם, והרווח הגולמי הסתכם ב-18.8 מיליון שקל - עלייה של 10% בהשוואה לרבעון הקודם. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-11.5 מיליון שקל - עלייה של 38% בהשוואה לרבעון המקביל.

אך לפני שמתבשמים מהנתונים - בדו"חות ניתן למצוא גם לא מעט אכזבות. נקודה מאכזבת אחת היא בשיעור הרווח הגולמי של החברה, שירד ל-52% לעומת 54% ברבעון המקביל ו-54.8% ברבעון הקודם. כמו כן, צבר ההזמנות, המהווה עדות להכנסות עתידיות של החברה, ירד ב-4% ל-22.9 מיליון שקל.

גם בסעיף ההוצאות וואלה לא סיפקה חדשות טובות: הוצאות ההנהלה וכלליות גדלו ב-24% ל-3.2 מיליון שקל, בעיקר בשל צירופי עסקים בשל הרכישות האחרונות שביצעה החברה וכן בשל הפרשה לחובות מסופקים; הוצאות הפיתוח עלו ב-11% ל-2.59 מיליון שקל, והוצאות המכירה והשיווק גדלו ב-12% ל-5.94 מיליון שקל.

חברת וואלה מפעילה את פורטל האינטרנט הנושא את שמה ומחזיקה באתרים נוספים כגון הרשת החברתית "מקושרים", שם היא רכשה 36% מהמניות תמורת 4.5 מיליון שקל במארס האחרון, כך שוואלה מחזיקה היום בכ-70% מ"מקושרים".

החברה פעילה גם בסחר המקוון באמצעות וואלה שופס. אתרי האינטרנט של החברה זוכים לכניסות של כ-5 מיליון משתמשים ייחודיים (Unique Users) בארץ ובחו"ל מדי חודש.

"וואלה מנתחת את הדו"חות שלה לפי הרווח התפעולי, ושם ישנה עלייה", אומר ל"גלובס" גיל בנימיני, סמנכ"ל הכספים של וואלה. "גם אם מסתכלים על הרווח הגולמי, ניתן לראות כי הרווח הגולמי האבסולוטי עלה, ובאשר לשיעור הרווח הגולמי - הרי שהוא הושפע מההבדלים בתמהיל ההכנסות, כאשר חלקן של ההכנסות מסחר אלקטרוני בעוגת ההכנסות עלה מ-24% ל-27%".

צרו איתנו קשר *5988