800 עובדי מתחם הקניות ירקונים מפגינים בלשכת התעסוקה

מוחים על אובדן מקום עבודתם בשל מה שהם מכנים "סחבת ביורוקרטית" בת 20 שנה של ועדות התכנון והבנייה ■ במתחם ירקונים עובדים 3,500 עובדים בני 30-70

800 מעובדי מתחם הקניות ירקונים בפתח-תקווה עמדו בצהריים (א') בתור ללשכת התעסוקה בתל-אביב, במחאה על אובדן מקום עבודתם בשל מה שהם מכנים "סחבת ביורוקרטית" בת 20 שנה של ועדות התכנון והבנייה.

העובדים עמדו בפתח לשכת התעסוקה שבקריית הממשלה בדרך מנחם בגין. המפגינים חסמו את רחוב קפלן לכיוון מגדלי עזריאלי ולא אפשרו למכוניות לעבור. תוך כדי ההפגנה הם צעקו: "לא ניתן, ירקונים לא ייסגר", ונשאו שלטים עליהם נכתב: "3,500 מובטלים חדשים, וביבי נעלם".

במתחם ירקונים עובדים 3,500 עובדים בני 30-70. המתחם הוקם בשנות ה-90, ורשויות התכנון הוציאו היתרי בנייה והיתרים לשימוש חורג לעסקים שנהרו למקום והחלו בתכנון תוכנית מתאר מתאימה. הקרקע היתה מיועדת במקור לשימוש חקלאי. העובדים טוענים כי בשלב מסוים, אף שהרשויות לא שינו את כוונתן לייעד את המתחם לפנאי ולמסחר, הן הפסיקו לתת היתרים לשימוש חורג.

ב-2004 הוציא בית המשפט צו סגירה למתחם שביצועו עוכב. מוסדות התכנון לא מתכוונים לבקש עיכוב נוסף, וכך ב-1 בינואר יסתיים העיכוב ועסקי המתחם ייסגרו. 3,500 עובדי המתחם ייוותרו מובטלים.

העובדים טוענים כי סחבת מוסדות התכנון הביאה לכך שעד היום, למרות התחייבות הוועדות, לא שונה ייעוד הקרקע עליו יושב המתחם מייעוד חקלאי לייעוד מסחרי, ו"במקום לשנות את הייעוד ולהכין תב"ע מסודרת - הם בוחרים לסגור את המתחם ולזרוק את העובדים לרחוב".

העובדים ציינו כי הם מקווים כי בפגישת החירום בעניין הצלת המתחם, שתתקיים היום (א') בשעה 16:00 במשרד הפנים בירושלים, בהשתתפות שר הפנים, שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה, יצליחו אלה להציל את מקום עבודתם.

ממשרד הפנים נמסר כי נושא ההפגנה אינו מצוי תחת אחריות או סמכות משרד הפנים. המשרד מסר בתגובה כי "הייעוד של השטח המכונה 'מתחם ירקונים' הינו ברובו 'קרקע חקלאית', בה מותרת חקלאות בלבד. בנוסף, התוכנית מוכרזת כקרקע חקלאית על-פי התוספת הראשונה לחו,ק ועל כן גם כפופה להחלטות הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ).

"על מתחם זה חלה תוכנית המתאר המחוזית החלקית תמ"מ 10/3 שאושרה ב-30 באפריל 2008. בסעיף 5.12.3 ב' בתמ"מ 10/3 נקבע כי לא יינתן היתר בנייה בשטחים אלה אלא לאחר שיפונו השימושים וייהרסו המבנים הנוגדים את ייעודי הקרקע של הגן הלאומי ושטחים פתוחים אחרים.

"האחריות לאכוף את הוראות החוק, כולל טיפול בבנייה ושימושים בלתי חוקיים, מוטלת על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח-תקווה. נושא האכיפה באזור זה מטופל על-ידי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה, הוועדה המקומית פתח-תקווה והמחלקה לאכיפת דיני המקרקעין בפרקליטות המדינה.

"לאורך שנים בוצעו בשטח עבירות על חוק התכנון והבנייה המוגדר כשטח חקלאי. בעניין עברות הבנייה מתנהלים משפטים בבתי משפט, ואלה יכריעו בדבר עתידם של השימושים הלא חוקיים באזור ירקונים.

"הוראות ההנחיות בנושאי האכיפה נועדו למנוע מצב בו אלה שמפרים את החוק יזכו באישור בדיעבד של מוסדות התכנון, כאשר הדבר נוגד את ייעוד הקרקע כפי שנקבע בתוכניות המאושרות במקום.

"ככלל, החלטות הוועדה המחוזית נגזרות מהתוכניות ברמה הארצית, המחוזית והמקומית החלות במקום. ועדת היגוי במחוז המרכז ועיריית פתח-תקווה עמלים על קידום מסמכי תכנון לאזור, על מנת לקבוע את השטחים הפתוחים הרחבים, שטחי פיתוח מסוימים והדרכים לשמירת השטחים הפתוחים לטובת הציבור".

צרו איתנו קשר *5988