רווחי אקסלנס השקעות גדלו ב-25% ברבעון ל-30 מיליון שקל

ההכנסות ברבעון השלישי גדלו ב-6.1% והסתכמו ב- 139 מיליון שקל ■ סך כל הנכסים המנוהלים על ידי החברה נכון ל-30 בספטמבר גדל ב-39.2% ועמד על 51.5 מיליארד שקל

אקסלנס השקעות מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009. הרווח הנקי לרבעון השלישי של שנת 2009 עלה ב-25%, בהשוואה לרבעון המקביל והסתכם ב-30 מיליון שקל. הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה ב-12% והסתכם ב- 93 מיליון שקל.

רווחי החברה מפעולות רגילות ברבעון השלישי ירדו ב-2% הסתכמו ב-50 מיליון שקל. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 ירדו ב-3.2% והסתכמו ב- 395 מיליון שקל. רווחי החברה מפעולות רגילות (לפני הוצאות מימון) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 הסתכמו ב- 159 מיליון ש"ח לעומת 180 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ 11.7%.

ההכנסות ברבעון השלישי גדלו ב-6.1% והסתכמו ב- 139 מיליון שקל. סך כל הנכסים המנוהלים על ידי החברה נכון ל-30 בספטמבר גדל ב-39.2% ועמד על 51.5 מיליארד שקל לעומת סך של 37 מיליארד שקל נכון ל-30 בספטמבר 2008.

בחברה מציינים כי חלק מהגידול נובע מהשלמת עסקת פריזמה אשר במסגרתה נקלטו בקבוצה כ- 9.7 מיליארד שקל במהלך יוני 2009. העלייה קוזזה במקצת מפדיונות מוקדמים במוצרים מובנים בסדרת ההרים וכוכב במהלך המחצית הראשונה של שנת 2009. ההון העצמי של החברה, כולל בעלי מניות המיעוט, גדל ב-10.2% והסתכם ב-30 בספטמבר ב-527 מיליון שקל.

שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי עמד על 36% בהשוואה ל-38.9% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי לפני הוצאות מימון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 עמד על 40.3% לעומת שיעור רווחיות תפעולית של 44.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס נשואה: "ברבעון הנוכחי המשכנו את מגמת ההתרחבות במצבת הנכסים המנוהלים של החברה ואשר נתנה את אותותיה בשורת הרווח וההפסד של החברה. התנאים הנוחים בשווקים וחזרת הציבור לשוק ההון תרמו לחיזוק מגמה זו. רבעון הנוכחי הינו הרבעון הראשון בו נכללות התוצאות הכספיות של חברות הקרנות ותעודות הסל שנרכשו מפריזמה. מדובר בדוח ללא מרכיבים חד פעמיים והמשקף את תמהיל הפעילויות הנכון והמאוזן ממנו מורכבת אקסלנס".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988