הפחתות והוצאות מימון הקפיצו את הפסדי אלביט הדמיה ב-69%

החברה שבשליטת מוטי זיסר הפסידה ברבעון השלישי 144.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 85.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ■ ההכנסות הסתכמו ב-154.7 מיליון שקל

חברת אלביט הדמיה , שבשליטת מוטי זיסר, דיווחה היום (ה') על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2009.

מהדו"חות עולה, כי ההפסד הנקי של החברה קפץ ב-69% והסתכם בכ-144.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-85.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו בכ-154.7 מיליון שקל, עלייה של 11% לעומת כ-139.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

לדברי אלביט הדמיה, העלייה בהפסד נבעה בעיקרה מהפחתה בגין חלק מנכסי הנדל"ן בהיקף של כ-31 מיליון שקל; מהוצאות מימון בהיקף של כ-38 מיליון שקל עקב עליית המדד; בנוסף, הקבוצה מפתחת ומפעילה מרכזים מסחריים מניבים עד למועד בו מבשילים התנאים למימושם. לפיכך בתקופות בהן אין החברה מממשת מרכזים מסחריים, כמו ברבעון הנוכחי, היקף ההכנסות פוחת באופן משמעותי ומשפיע ישירות על שורת הרווח הנקי.

שמעון יצחקי, מנכ"ל אלביט הדמיה: "בתחום הנדל"ן נמשכת התאמת קצב הפיתוח לתנאי השוק ולאפשרויות המימון. כל עוד שוק המימון לא פעיל ברובו הדבר פוגע הן ביזמים שמתקשים למצוא מימון לפיתוח פרויקטים, והן בצד הרוכשים אשר מתקשים למצוא מימון לרכישת הנכסים".

יצחקי הוסיף, כי "המודל העסקי של הקבוצה מתבסס בעיקר על פיתוח נכסים מניבים ומימושם תוך השגת רווח משמעותי. על כן, בתקופות בהן לא ניתן לממש נכסים בתשואות ראויות, הקבוצה מחזיקה את הנכסים ונהנית מדמי שכירות שוטפים. עם זאת אנו פועלים ביתר שאת לאיתור מרכזים מסחריים מניבים איכותיים בארה"ב אשר יענו על הקריטריונים שקבענו לעצמנו. אנו ממשיכים לראות בתחום המרכזים המסחריים ובתחום המגורים בהודו את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של החברה בטווח הבינוני-ארוך ועל כן משקיעים ממיטב מרצנו על מנת לקדמו".

הוצאות המימון נטו הסתכמו בכ-52 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות מימון נטו של כ-6.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מרבית הגידול נובע משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים (בעיקר שיערוך איגרות חוב של פלאזה סנטרס, עסקאות הגנת מטבע וריבית, נגזרים אחרים וני"ע סחירים הנמדדים בשווי הוגן). ההון העצמי הסתכם בסוף ספטמבר בכ-2.2 מיליארד שקל, לעומת כ-2.4 מיליארד שקל בסוף 2008.

צרו איתנו קשר *5988