ות"ת: האוניברסיטאות יחויבו להגיש דו"חות כספיים אחידים

הוועדה לתכנון ותקצוב קבעה כי הדו"ח האחיד הראשון יוגש על ידי האוניברסיטאות על הפעילות השנתית שלהם - ב-30 בספטמבר 2010 ■ הדיווח החשבונאי האחיד יותאם לדיווחים להם מחויבות עמותות וחברות ציבוריות

החל מהשנה האקדמית הנוכחית יחויבו האוניברסיטאות בישראל להגיש דו"חות כספיים אחידים על הפעילות השנתית שלהם. כך עולה מהחלטה של הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), שקבעה כי הדו"ח האחיד הראשון יוגש על ידי האוניברסיטאות ב-30 בספטמבר 2010, לקראת תחילת שנת הלימודים הבאה.

הדיווח החשבונאי האחיד יותאם לעקרונותיהם של הדו"חות הכספיים להם מחויבות עמותות ציבוריות, חברות ציבוריות וחברות ממשלתיות, עם ההתאמות הנדרשות למוסדות להשכלה גבוהה. יש לציין כי האוניברסיטאות לא היו מחויבות לכללים אלה עד היום כיוון שמלבד אוניברסיטת בר אילן, כל השאר לא הוכרו כעמותות ולכן לא חויבו לפי כללי דיווח אחידים. לעומתן, המכללות שהוקמו בישראל בעשורים האחרונים הוכרו כעמותות והן מעבירות דיווחים כספיים אחידים.

חוסר האחידות בין האוניברסיטאות זכה לביקורת קשה גם בדו"ח של מבקר המדינה שפורסם במארס השנה, שם בו ציין המבקר כי למעט אוניברסיטת חיפה, שאר האוניברסיטאות אינן רושמות במאזניהן הכספיים את כל ההתחייבויות העתידיות שלהן בגין זכויות עובדים שהצטברו במשך השנים - אלא רק מציינות זאת בביאורים לדו"חות, בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים.

כך, למשל, בשנת הלימודים תשס"ה (2004/5) הצטבר הגירעון של כל האוניברסיטאות ל-17.9 מיליארד שקל - ולא לכ-1.59 מיליארד שקל כנקוב במאזנים עצמם. המבקר האשים גם את הות"ת על כך שלא פיקחה מספיק על האוניברסיטאות ולא מילאה כראוי את התפקיד שהטילה עליה הממשלה למנוע גרעונות באוניברסיטאות.

הדיווח החשבונאי האחיד של האוניברסיטאות יכלול, בין היתר, פירוט על שבתונים של הסגל האקדמי במוסד, תרומות, נכסים חיצוניים, היקף ההתחייבות של הפנסיה התקציבית, פעילות המחקר וקרן קשרי המדע וכן פעילות של החברות הבנות.

בות"ת מדגישים כי הם רואים חשיבות גדולה ביישום כללי דיווח אחידים של האוניברסיטאות, שתאפשר בקרה טובה יותר על המוסדות. לדברי יו"ר הות"ת, פרופ' מנואל טרכטנברג, "עם כניסתי לתפקיד התחייבתי על הכנסת אמות מידה של שקיפות ומתן דיווח שוטף לציבור על מערכת ההשכלה הגבוהה. העברת נתוני השכר לממונה על השכר במשרד האוצר היתה הצעד הראשון וכעת אנחנו ממשיכים בקו של חשיפת מידע לציבור".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988