סקורפיו נדל"ן של שטיינמץ עלולה לאבד נכסים באירופה

חברה בת שלה לא העמידה את חלקה במימון של נכס ברומניה ולשותף המחזיק ב-50% קיימת זכות לדלל את החזקותיה ■ החברה מנהלת מו"מ עם מחזיקי האג"ח במטרה להגיע להסדר חוב

נמשכת ההידרדרות במצבה של סקורפיו נדל"ן, הנמצאת בשליטת בני שטיינמץ - חברה בת לא העמידה את חלקה במימון של נכס ברומניה ולשותף המחזיק ב-50% קיימת זכות לדלל את החזקותיה בחברה המשותפת המחזיקה בנכס לשיעור של 34%. מדובר בפרויקט Saftica שברומניה בשטח של 500 אלף מ"ר מצפונית לבוקרשט.

החברה מנהלת משא ומתן עם הבנק המממן לדחיית פירעון יתרת ההלוואה שהועמדה על ידו בסך של כ-12 מיליון אירו עד לחודש יוני 2010, בכפוף לפירעון מיידי של 1.6 מיליון אירו. בהתאם להסכמה בין השותף לבין חברת הבת של סקורפיו, השותף יישא במקום חברת הבת בחלק מימון הבעלים הנדרש בגובה של 800 אלף אירו ויופעל מנגנון דילול.

סקורפיו נקלעה למשבר בעקבות חשיפה גדולה למזרח אירופה. בתחילת 2007 גייסה החברה 516 מיליון שקל באג"ח, ורכשה קרקעות בפולין, סלובקיה, רומניה, אוקראינה, בולגריה, רוסיה וצ'כיה. האג"ח נושאת ריבית שנתית של 6.25% (משולמת מדי חצי שנה, בחודשים יולי וינואר, החל מ-2007), והקרן של איגרות החוב עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שווים (בשנים 2010-2014).

לדוחות הכספיים האחרונים של החברה צורפה הערת "עסק חי", לאחר שסיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה בהפסד ענק של כרבע מיליארד שקל, ונוצר לה גירעון של 179 מיליון שקל בהון העצמי. בתחילת החודש הבא היא צריכה לשלם למחזיקי האג"ח 133 מיליון שקל, אך קשה לראות כיצד תעשה זאת כשבקופתה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף נמוך מ-100 מיליון שקל.

החברה מנהלת משא ומתן עם מחזיקי האג"ח במטרה להגיע להסדר חוב ובשבוע שעבר הם הצביעו נגד דחיית התשלום הקרוב. בין הצדדים קיימת מחלוקת לגבי גובה המזומן שעל החברה להפקיד בידי הנאמן במטרה להבטיח את תשלום הריבית הקרוב וזאת כתנאי בסיסי להמשך המו"מ לדחיית תשלום הקרן.

על פי טיוטת מתווה הסדר החוב, מציע שטיינמץ למוסדיים, כנגד דחייה בהחזר חוב של כמיליארד שקל לבעלי האג"ח ולבנק הפועלים, להעביר חברת נדל"ן פרטית שבבעלותו ולשעבד נכסים כנגד אשראי נוסף בסך 60 מיליון דולר. בעלי האג"ח צפויים להמיר חלק מהחוב למניות סקורפיו שיירשמו למסחר. בנוסף, סקורפיו מבקשת דחייה של חמש שנים בפירעון קרן האג"ח, מינואר 2010 לינואר 2015, ובמקביל לדחות את מועדי הפירעון של האשראי הבנקאי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988