טרנד גיוסי הנדל"ן צובר תאוצה: אשדר ואזורים מצטרפות לחגיגה

אשדר פרסמה מצגת לקראת הנפקה של עד 200 מיליון שקל ■ אזורים תנסה לגייס כ-50 מיליון שקל בהנפקת מניות

טרנד גיוסי האג"ח בשוק המקומי ממשיך לצבור תאוצה, ועל רקע תנאי השוק והצלחת הנפקות האג"ח של מליסרון, נצבא ואפילו צבי צרפתי, צפויות בקרוב הנפקת נוספת של חברת נדל"ן. על עגלת הגיוסים מעוניינות לקפוץ כעת אשדר מקבוצת אשטרום נכסים, ואזורים מקבוצת בוימלגרין. אשדר , המנוהלת על-ידי ארנון פרידמן, הודיעה על כוונתה לצאת להנפקה כבר לפני שבועיים, כשהגישה לבורסה תשקיף מדף.

דירוג האג"ח של אשדר ירד

לקראת ההנפקה הורידה מידרוג את דירוג האג"ח הקיים של אשדר מדירוג A2 עם אופק שלילי לדירוג A3 עם אופק חיובי, והעניקה דירוג דומה לאיגרות החוב שמתכוונת החברה להנפיק, בהיקף של עד 200 מיליון שקל. בנימוקים כותבת מידרוג כי "הורדת הדירוג נסמכת על הגידול הצפוי בחוב הפיננסי של החברה והשחיקה ביחסי איתנותה, וזאת לאור הגידול הצפוי בהיקף פעילותה".

הגידול המתוכנן בפעילות צפוי להעלות באופן משמעותי את חובה הפיננסי של אשדר בשל הנפקת האג"ח וכן קבלת מימון בנקאי. להערכת מידרוג יש בהן כדי להעלות את רמת הסיכון של החברה, ועל כן היא מורידה את הדירוג לרמה חדשה.

אשדר סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם רווח נקי של 11.5 מיליון שקל על הכנסות של 322.4 מיליון שקל. נכון לסוף הרבעון השלישי, ההון העצמי של אשדר הסתכם ב-321.7 מיליון שקל. היקף החוב של החברה לבנקים ולמחזיקי האג"ח עומד על כ-485 מיליון שקל. סדרת האג"ח שהנפיקה אשדר בשנת 2007, וצפויה להיפרע בעשרה תשלומים שווים בין השנים 2010-2020, נסחרת בתשואה של 4.23%.

חברת נדל"ן אחרת שנערכת לגיוס היא כאמור חברת אזורים , הנשלטת על ידי קבוצת בוימלגרין, שמניות השליטה בה משועבדות לבנק מזרחי-טפחות. לאחר שמניית החברה נסקה מתחילת השנה בכ-320%, בכוונת אזורים לצאת בימים הקרובים בהנפקה על בסיס תשקיף מדף של החברה, והיא תנסה לגייס כ-50 מיליון שקל בהנפקת מניות וכתבי אופציה. במידה שכל כתבי האופציה שיוצעו בהנפקה ימומשו למניות, תגייס אזורים 61 מיליון שקל נוספים.

אזורים היא חברה יזמית המתקשרת באמצעות חברות הבת שלה - אזורים, בנין ושיכון ופיתוח לישראל - עם קבלני ביצוע, לשם הקמה של פרויקטים שונים בתחומי הבנייה למגורים והנדל"ן המניב. באחרונה מונה למנכ"ל החברה דוד נצר.

צרו איתנו קשר *5988