אגד תממש אופציה לעד 15% מהתחנה המרכזית החדשה בת"א

לאחרונה השתלטה נצבא על התחנה המרכזית החדשה באמצעות רכישת חוב התחנה לדיסקונט

מבנה האחזקות החדש בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב (תמח"ת) מתגבש מחדש לאחר שקואופרטיב אגד החליט לממש אופציה לרכישת עד 15% מהחברה. לאגד יוקצו מניות חדשות של התמח"ת תמורת סכום של כ-61.4 מיליון שקל, על פי ערכת שווי של התחנה המרכזית החדשה. את סכום הרכישה הקצתה אגד מדמי השכירות ששילמה לתמח"ת מאז 1999 עבור השימוש בתחנה, ולכן בפועל לא תוציא כסף מכיסה.

אגד מצטרפת לאושיית הנדל"ן וחיפושי הגז קובי מימון, שמימש בשבוע שעבר אופציה להגדלת אחזקותיו בתמח"ת מ-35% ל-83% באמצעות נצבא (שהייתה בעבר בשליטת חברי וגמלאי אגד). האחוזים הנותרים בתמח"ת בידי איש העסקים אייל יונה.

נצבא השתלטה על התמח"ת דרך רכישת חוב התחנה לבנק דיסקונט. לתמח"ת חוב בהיקף של 193 מיליון שקל, ונצבא רכשה אותו תמורת 138 מיליון שקל, כלומר בהנחה של כ-28%. באותו מועד הוארך מועד החזר ההלוואה בחמש שנים. למהלך בו נקטה נצבא קדמה פניית הבנק בסוף אוקטובר בה דרש מהתמח"ת הסדר חוב חדש או פירעון מיידי, חמש שנים לאחר הסדר חוב קודם עליו סיכמו הצדדים.

בעקבות העברת החוב לדיסקונט לידי נצבא, וכדי לאפשר לתחנה לקבל אשראי מהבנק לפעילותה, ערבה נצבא כלפי הבנק להתחייבויות התחנה בערבות מוגבלת של עד 6.5 מיליון שקל. כעת נצבא תגביר את מעורבותה בניהול התמח"ת במטרה להגדיל את הכנסותיה, שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2009 ב-42 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה התמח"ת הפסד של 6.8 מיליון שקל, לאחר הפסד של 33.5 מיליון שקל בכל שנת 2008.