איגוד לשכות המסחר: התוצר העסקי יצמח ב-3.1% ב-2010

עוד צופים: האבטלה תרד לכ-7.5% ■ הריבית תעמוד על 3.5% ■ תחול עלייה של 6.9% ביצוא סחורות ושירותים ושל 9% בייבוא סחורות ושירותים ■ תהיה צמיחה של 25 אלף משרות בענפי המסחר והשירותים

המשק המקומי צפוי לצמוח בשיעור של 2.9% בשנת 2010, בהשוואה לקיפאון בתוצר בשנת 2009 (0.3%). כך מעריכים באגף כלכלה ומיסים של איגוד לשכות המסחר. עוד צופים באיגוד, כי התוצר במגזר העסקי יעלה ב-3.1%. על פי התחזית, המנועים העיקריים שיתקנו את הצמיחה ב-2010 יהיו הצריכה הפרטית שתגדיל את הביקושים ליבוא, והגידול ביבוא השקעות שנעצרו ב-2009.

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, מציין כי המשבר הפיננסי שפקד את העולם בשנת 2008 חלחל במהרה לכלכלה הריאלית וחייב חברות רבות הן בארץ והן בחו"ל לעבור תהליכי התייעלות משמעותיים. אלה כללו צמצום עובדים וירידה במרכיבי ההוצאות ובכלל זה בשכר הריאלי. לדבריו, "נוכח סימני ההתאוששות בשווקים הפיננסיים, נראה כי בשנת 2010 יורגשו סימני התאוששות גם בשוק הריאלי. כל זאת בהנחה שהממשלה תשנה את מדיניותה ותפסיק להכביד ללא הרף על המגזר העסקי".

באיגוד לשכות המסחר מציינים כי מספר אינדיקטורים כלכליים מעידים על תהליך ההחלמה של הכלכלה ובהם: עלייה של 0.6% במדד המשולב בחודש נובמבר; שיפור במדד אמון הצרכנים של ישראל שעלה באוקטובר ב-4.7 נקודות ל-98.3 נקודות; עלייה במדד פדיון ענפי המסחר ושירותים מיולי עד ספטמבר בשיעור שנתי של 5.9%; התמתנות הירידה בהכנסות ממסים; העלייה במדד הרכישות בכרטיסי אשראי, שרשם גידול של 9.1% במונחים שנתיים מאוגוסט עד אוקטובר; עלייה בנתוני הייצור התעשייתי ועלייה בקצב הייצוא התעשייתי; שיפור במוסר התשלומים של חברות ועסקים במשק והתאוששות גם בנתוני המסחר בבורסה.

בלשכות המסחר מציינים כי ה-OECD צופה שהסחר העולמי, אשר התכווץ במהלך 2009 ב-16%, יגדל השנה ב-2%. "התאוששות בנתוני סחר החוץ העולמי והעלייה בשווקים הפיננסיים בעולם יביאו לגידול בביקושים לתוצרת ישראלית ובעיקר בתחום הטכנולוגיה", מציינים כלכלני איגוד לשכות המסחר.

כלכלני האיגוד מציינים בסקירה כי ניהול נכון של השוק הבנקאי בישראל, לאורך שנים רבות, תרם ליציבותו בתקופת המשבר העולמי, וסייע להתאוששות המהירה יחסית בהשוואה למדינות מערביות אחרות בעולם. כמו כן, המדיניות הכלכלית שהונהגה משנת 2003 המעודדת תחרות ומצמצת את עלויות המגזר העסקי תרמה ליציבותו.

צריכה פרטית

הרבעון השלישי של 2009 משקף עלייה בכל תחומי הצריכה הפרטית. התחזית היא ש-2009 תסתיים עם קיפאון בצריכה הפרטית, כשהצריכה השוטפת הכוללת מזון, משקאות, הלבשה ועוד תסתיים בדומה לשנת 2008 וצריכת המוצרים בני קיימא, שהם תחבורה ומוצרי חשמל לבית, תרשום ירידה חדה של כ- 10%. כלכלני האיגוד צופים כי שנת 2010 תשקף עליה של 3.4% בצריכה הפרטית, מהם 3% בצריכה השוטפת ו-1% בצריכת מוצרי בני קיימא.

השקעות בנכסים קבועים

על פי התחזית, ברבעון השלישי של 2009 עלתה ההשקעה בנכסים קבועים (מכונות, ציוד וכלי תחבורה) בכ- 5.4% (מנוכי עונתיות), נתון המעיד לדברי כלכלני לשכות המסחר על האמון של המגזר העסקי בהתאוששות הכלכלית. ההשקעה בנכסים קבועים תרשום בשנת 2009 ירידה של 5.4%, אך מנגד צופים באיגוד לשכות המסחר עלייה של 4.8% השנה בהשקעה הגולמית בנכסים קבועים במשק.

סחר חוץ

שנת 2009 התאפיינה בירידה חדה בנתוני יצוא ויבוא סחורות ושירותים כתוצאה מירידה בביקושים בעולם ובארץ. כך, בשנת 2009 ירד יצוא הסחורות והשירותים ב-12.4% ויבוא הסחורות והשירותים ירד בשיעורים חדים של 11.2%.

תחזית האיגוד היא שתירשם עלייה של 6.9% ביצוא הסחורות ושירותים, בעיקר כתוצאה מהתאוששות השווקים בחו"ל והגידול בביקושים, ובנוסף צפויה עליה של 9% בייבוא הסחורות והשירותים.

תעסוקה

השיפור המתון שחל בשנת 2009 יורגש ביתר שאת בשנת 2010 כאשר שיעור האבטלה יירד ל-7.5%, מ-7.9% ברבעון השלישי של 2009. בשנת 2010 צפוי גידול של כ-25,000 משרות במגזר המסחר והשירותים, בעיקר בענפי המסחר, שירותי אוכל ואירוח ושירותים עסקיים, אשר ספגו את הצמצום המשמעותי ביותר בשנת 2009. כלכלני האיגוד מציינים כי הגידול בצריכה הפרטית משפיע ישירות על תחומי עיסוק אלה ועל המועסקים בהם.

לדברי לין, "אחת הבעיות המבניות הגדולות במשק הוא שיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה, העומד על 56.5% (למעלה מגיל 15). שיעור זה נמוך ביחס למקובל במדינות אירופה - בדנמרק שיעור ההשתתפות עומד על 62.3%, בהולנד 61% ובקפריסין 60%. מדיניות הממשלה בנושא זה, הכוללת צמצום גודלו של המגזר הציבורי, הפעלת תוכניות לעידוד התעסוקה דוגמת תוכנית ויסקונסין והפחתת נטל המס על היחיד - עשויה לשפר את מצבת התעסוקה בשנים הקרובות".

אינפלציה

כלכלני האיגוד צופים כי מדד המחירים בשנת 2010 יעמוד על 2.5% עד 3.0%, כשבשנת 2009 עלה מדד המחירים בממוצע ב-4%.

ריבית

בנוסף, מעריכים כלכלני האיגוד כי שיעור הריבית בשנת 2010 יעמוד על 3.5%, כשבשנת 2009 הריבית הייתה 1%.

צרו איתנו קשר *5988