HOT טוענת: רישיון ה-ISP שרוצים לתת לנו מסורבל ופוגע בצרכן

טוענת כי ברישיון האינטרנט שהחברה צפויה לקבל, משרד התקשורת מפלה אותה לרעה לעומת חברות הסלולר - האישור יינתן תחת מגבלות שונות, בעוד חברות הסלולר קיבלו את הרישיון ללא כל הגבלה

חברת HOT טוענת כי ברישיון האינטרנט שהחברה צפויה לקבל, משרד התקשורת מפלה אותה לרעה לעומת חברות הסלולר. לטענת החברה, משרד התקשורת צפוי להעניק לה רישיון ISP (אספקת שירותי אינטרנט) תחת מגבלות שונות, בעוד חברות הסלולר קיבלו את הרישיון ללא כל הגבלה.

משרד התקשורת קבע בין השאר כי יוטלו על HOT מגבלות בשיווק בנדלים כאמור לעיל לתקופה קצרה ביותר, לאחר שנתח השוק של הוט-נט יגיע לשיעור מזערי של 15% ממנוי שירות ה-broadband של חברת המפ"א (הוט טלקום) בלבד, שהם 6% ממנויי שוק ה-ISP בלבד, וכ-100 אלף מנויים בלבד.

בחברה טוענים כי לא סביר להגביל את הוט-נט לאחר שזו תשיג נתח שוק של 6% בלבד משוק ה-ISP, וכי לא ניתן ברצינות לטעון כי בנתח שוק מזערי של כ-100 אלף מנויים נשקפת לספקיות האינטרנט האחרות סכנה העלולה להשפיע לרעה על התחרות.

ב-HOT טוענים כי הטלת מגבלות על בעל רישיון ככלל, ובכל הנוגע לשיווק של סל שירותים בפרט, עם הגעה לנתח שוק מזערי של 6% אין לה אח ורע. הרף הנמוך שנקבע להטלת מגבלות אינו סביר ואינו מוצדק, ואין לו קשר לשיקולי תחרות.

HOT סבורה כי מדובר במגבלות אשר כל מטרתן הטלת קושי וסרבול, לטובת האינטרסים המסחריים של ספקיות ה-ISP. לפי החברה, מגבלות שכאלה יש בהן בכדי לפגוע בקיומה של תחרות ובטובת הצרכן ואין להן כל הצדקה.

חוסר שיוויון

עוד מלינה HOT על חוסר השוויון העקבי שבו נוקט המשרד כלפיה ביחס לקבוצות תקשורת אחרות. במסגרת זו מציינת HOT כי לקבוצת פרטנר ולחברת סלקום הוענק רישיון ISP בנקל, חרף עוצמתן הבלתי-שנויה במחלוקת בתחום הסלולר. בכל הנוגע לפרטנר נעשה הדבר בצירוף רישיון VOB, והכל ללא הפרדה מבנית או תאגידית, ללא כל הסדר מיוחד, תוך מתן גמישות מוחלטת בשיווק של סל שירותים וללא פיקוח כלל.

צרו איתנו קשר *5988