למ"ס: ברבעון השלישי של 2009 התמ"ג בישראל עלה ב-3%

הוצאה לצריכה הפרטית עלתה בשיעור של 5.6% שפירושה עלייה של 3.6% בהוצאה לנפש ■ ההוצאה לרכישות כלי רכב לשימוש פרטי שזינקו ב-16% בחישוב רבעוני וב-80.8% בחישוב שנתי

התמ"ג בישראל עלה ב-3% בחישוב שנתי, כך עולה מהאומדן השלישי (והסופי) לרבעון השלישי של שנת 2009, כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו היום (א'), זאת לאחר עלייה של 1.2% ברבעון השני ולעומת ירידה של 3.2% ברבעון הראשון של 2009. מדובר באומדן השלישי המציג נתון זהה לאומדן השני, זאת לעומת האומדן הראשון שפורסם באמצע נובמבר אז העריך הלמ"ס את צמיחת התמ"ג ב-2.2% בחישוב שנתי.

העלייה בתוצר ברבעון השלישי של 2009 משקפת עליות ביצוא סחורות ושירותים בשיעור של 7.2% ובהשקעות בנכסים קבועים בהן נרשמה עלייה של 8.2%. כמו כן עלתה ההוצאה לצריכה הפרטית בשיעור של 5.6% שפירושה עלייה של 3.6% בהוצאה לנפש. העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השלישי באה בהמשך לעלייה של 8.4% ברבעון הקודם ולעומת ירידה של 5.2% ברבעון הראשון.

עוד עולה מן הנתונים כי התוצר העסקי עלה ברבעון השלישי של 2009 ב-2.4% בחישוב שנתי, זאת לאחר עלייה של 1.1% ברבעון הקודם וצניחה של 5.2% שנרשמה ברבעון הראשון של 2009.

יבוא הסחורות והשירותים עלה ב-6.4% לאחר עלייה של 6.2% ברבעון הקודם. היבוא של סחורות ושירותים בניטרול יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים עלה ברבעון השלישי ב-11.7% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.2% ברבעון הקודם - עלייה המבטאת עלייה בולטת ביבוא סחורות אזרחיות כגון מקררים, מכונות כביסה ומזגנים שעלו ב-7.7% בחישוב רבעוני (34.7% בחישוב שנתי), ובהוצאה לרכישות כלי רכב לשימוש פרטי שזינקו ב-16% בחישוב רבעוני (וב-80.8% בחישוב שנתי).

ההשקעות בבנייה למגורים עלתה ברבעון השלישי ב-5.6% בחישוב שנתי, לעומת זאת ההשקעות בבנייה שלא למגורים ובעבודות בנייה אחרות ירדו ב-13.6% בחישוב שנתי.

בלמ"ס מדגישים: "יש להתייחס לממצאים אלו בזהירות כי כידוע, קיימת אי-סדירות גבוהה יחסית בסדרות הסטטיסטיקה הכלכלית בארץ. הדבר מתבטא בתנודות חריפות בנתונים הרבעוניים שמקשה על ניתוח המגמה בסדרות העתיות השונות ובמיוחד על איתור נקודות מפנה בפעילות הכלכלית. האומדנים המוקדמים על ההתפתחות הכלכלית יעודכנו עם קבלת הנתונים לחודשים החסרים".

צרו איתנו קשר *5988