דואר ישראל: אנו לא מסוגלים לשאת העלויות להנגשת נכים

פנתה לשרי האוצר והתקשורת בבקשה ל-100 מ' ש' ולהעלאת תעריפי דואר ■ דואר ישראל כבר דרש בעבר לאשר העלאת תעריפים לצרכנים הפרטיים, כלומר לציבור הרחב, כדי לסבסד את הפחתת המחירים שנבעה מהתחרות

חברת הדואר הממשלתית, דואר ישראל, דורשת לקבל מיליון שקל כדי לממש את חובות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות באופן שיאפשר גישה פיזית מלאה לנכים לכל סניפי הדואר. כמו כן דורשת החברה לאשר לה באופן דחוף העלאת תעריפים לדואר רגיל יחידני, כלומר דואר שנשלח על ידי הציבור הרחב.

דרישות חוזרות של דואר ישראל

לפני ימים ספורים פנה מנכ"ל חברת דואר ישראל, אבי הוכמן, במכתב לשר התקשורת משה כחלון ולשר האוצר יובל שטייניץ. לדבריו, ערכה החברה סקר ראשוני של העלויות הנדרשות על פי טיוטות התקנות המצויות היום, ומצאה כי "הערכת עלויות שמרנית מראה כי יהיה עליה להוציא סכום של יותר מ-100 מיליון שקל לצורך ביצוע מלוא התאמות הנגישות..". דואר ישראל מפעיל 700 סניפים.

זהו שלב נוסף במאבק חברת הדואר להעלאת תעריפים מאז פתיחת שוק הדואר הכמותי לתחרות. דואר ישראל כבר דרש בעבר לאשר העלאת תעריפים לצרכנים הפרטיים, כלומר לציבור הרחב, כדי לסבסד את הפחתת המחירים שנבעה מהתחרות. דרישות אלה נדחו כבר אז.

בפנייה אחרת שערכו מנהלי החברה, התבקש מנהל רשות החברות הממשלתיות, דורון כהן, שימליץ לשר האוצר שטייניץ לאשר את בקשתם לקבוע, רק לעניין זה, כי הם עדיין במעמד של רשות ציבורית למרות שעברו יותר משלוש שנים מאז עברו למעמד חברה ממשלתית. יצוין כי על פי החוק ניתנות לרשויות ציבוריות שמונה שנים ליישם את נושא הנגשת אנשים עם מוגבלויות, בעוד חברות ממשלתיות חייבות בזה בתוך שנתיים.

המעבר הקשה של הדואר

לטענת החברה, המעבר, שהיה לפני שלוש שנים, בעת שהיתה רשות הדואר גוף מפסיד עם הון שלילי של יותר מ-700 מיליון שקל, שהצליח להתאזן רק לאחר תהליך התייעלות ממושך, מקשה עליה את מימון חובת הנגישות, וכעת "נשקפת סכנה לעצם יכולתה לממן את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים", כתב הוכמן במכתבו לשרים.

ממשרד שר התקשורת נמסר כי "משרד התקשורת יורה לחברת הדואר לפעול על פי החוק. ככל שהחברה מחויבת בחובת הנגשה לנכים, היא תידרש לעמוד בכך."

ממשרד שר האוצר נמסר כי "פניית דואר ישראל נעשתה רק בימים האחרונים וטרם נבחנה".

מחברת הדואר נמסר בתגובה: "חברת הדואר אינה מסוגלת לשאת עלויות אלו ואין לה מקורות למימון מימוש התקנות. לכן פנתה חברת הדואר לשרי האוצר והתקשורת, בבקשה להתאים את התעריפים לחובות אלה ולהכיר בחברת הדואר כרשות ציבורית לצורך חוק זה, על מנת לאפשר לחברה להיערך להתאמת מאות סניפיה לנגישות לנכים".