בנק מזרחי טפחות מממש את חובות חפציבה שקרסה: יקבל פרויקט בחדרה בשווי 15 מ' ש'

בית המשפט המחוזי בירושלים זיכה את בנק מזרחי טפחות בקרקע שעליה הוקם פרויקט חופים בחדרה בעסקת קומבינציה בין חברת חפציבה וחברת מ.ד. נופי ים השקעות בע"מ. שווי הקרקע הוא 15 מיליון שקל והיא מיועדת לבניית 100 דירות על הים.

חברת מ.ד. נופי ים ובעל השליטה בה, דני משה, עתרו לבית המשפט בבקשה להצהיר כי הם אינם ערבים לחיובי חברת חפציבה חופים (או כל חברה אחרת מקבוצת חפציבה) כלפי בנק מזרחי טפחות בקשר לפרויקט חופים. הם ביקשו עוד להצהיר כי כונס הנכסים ובנק מזרחי טפחות אינם רשאים לחייב את חשבון נופי ים בבנק בכל הוצאה הקשורה לבניית פרויקט חופים.

שעבוד קבוע

את הקרקע רכשה מ.ד. נופי ים ב-2000 למטרת בנייה. לשם כך נדרשה החברה למימון בנקאי, שאותו העמיד בנק מזרחי טפחות, ולהבטחת החוב לבנק שועבדה הקרקע בשעבוד קבוע. לטובת הבנק נרשם בספטמבר 2000 שעבוד ברשם החברות על זכויותיה של נופי ים בקרקע. שנתיים אחר כך רכשה חברת חפציבה, עם חברת סולל בונה, מחצית מהקרקע מידי נופי ים. כעבור שנה חתמו הצדדים על תוספת להסכם המכר שבו ביקשו לשנות את תנאי העסקה כך שחפציבה וסולל בונה ירכשו 80.5% מהנכס. העסקה בין הצדדים הוגדרה עסקת קומבינציה, שלפיה התמורה הכוללת לנופי ים תהיה בדרך של בניית יחידות דיור על ידי חפציבה וסולל בונה ולנופי ים ייוחדו 19.5% מכל מה שייבנה על הקרקע.

נופי ים חתמה ב-2007 על שטר משכנתא שבו היא הסכימה לשעבד לטובת בנק מזרחי טפחות את כל זכויותיה במקרקעין להבטחת חובותיה וחובות חפציבה לבנק. כונס הנכסים מונה למימוש זכויות נופי ים בקרקע באוגוסט 2007, לאחר שנופי ים לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי הבנק בגין רכישת הקרקע. כעבור כמה ימים מונה כונס נכסים על ידי בית המשפט בעקבות קריסת חפציבה.

סתירה מהותית

טענתה העיקרית של נופי ים בעתירתה היא שכונס הנכסים מונה למימוש זכויותיה בקרקע בשל חובה לבנק מזרחי טפחות בגין רכישתן. עוד היא טוענת כי היא מעולם לא שעבדה זכויותיה להבטחת חובות חפציבה אלא להבטחת חובותיה בלבד, ולכן על כונס הנכסים להעביר את יתרת תמורת מימוש הקרקע לנופי ים בהתאם לחלוקה שנקבעה בהסכם התמורות, והוא אינו רשאי להשתמש בתמורה או לחייב את חשבון נופי ים בגין חובות חפציבה.

השופט יעקב צבן דחה את בקשתה של נופי ים לנוכח סתירה מהותית בין עמדת העותרת ובין מסמכי השעבוד, ובכך זיכה את בנק מזרחי טפחות בקרקע. כונס הנכסים מטעם הבנק יוציא בקרוב את הקרקע למכירה.

בנק מזרחי טפחות יוצג על ידי עו"ד דורון אריאל ועו"ד איתמר שי ממשרד קנטור, אלחנני, טל ושות'.

צרו איתנו קשר *5988