ועדת האתיקה בלשכה צפויה להחמיר את הקובלנה נגד מרידור

אתמול העיד בפני הוועדה עו"ד אילן שביט, שותפו לשעבר של מרידור, וקשר את השניים למסמך "הצעת שכר-הטרחה" שהועבר לגאידמק ■ הוועדה תבקש להאשים את השניים לפי עדות שביט, בה נאמר כי ההסכם יושם בפועל

ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין מתכוונת, על-פי ההערכות, להחמיר את כתב הקובלנה שהוגש נגד השר דן מרידור, המואשם בהתניית שכר-טרחה בתוצאות משפט פלילי בניגוד לחוק לשכת עורכי הדין.

מרידור עומד לדין בבית הדין המשמעתי בלשכת עורכי הדין, בעקבות הסכם שכר-טרחה שנכרת בין משרד עו"ד צדוק, שעמו עבד ב-2006, לבין איש העסקים ארקדי גאידמק, ולפיו ייצג מרידור את גאידמק בשימוע שנערך לו וקיבל תמורתו 600 אלף דולר, ועוד 5 מיליון דולר הובטחו לו "במקרה של הצלחה".

השימוע הצליח

אתמול (ב') העיד בבית הדין המשמעתי - בפני הדיינים עו"ד ציון אמיר, אבי אודיז ויונה חייר - שותפו לשעבר של מרידור במשרד צדוק, עו"ד אילן שביט. בעדותו קשר שביט את עצמו למסמך "הצעת שכר-הטרחה" שהועבר בפקס לגאידמק, ושכלל את הסכומים שביקש המשרד בעבור ייצוגו בהליכי השימוע.

התברר גם כי ההצעה הפכה לכדי הסכם של ממש, מאחר שלדברי שביט, גאידמק שילם את הסכום של 600 אלף דולר ב-3 תשלומים, עוד לפני מועד השימוע שנערך לו ב-2006.

בעוד שבקובלנה המקורית שהוגשה נגד מרידור ושביט הואשמו השניים רק על בסיס הפקס שבו הצעה לשכר-טרחה, הרי שעל-פי ההערכות ועדת האתיקה תבקש להחמיר את נוסח הקובלנה. הוועדה תבקש להאשים את השניים בהתניית שכר-טרחה בתוצאות הליך פלילי, בהתבסס על עדותו של שביט שלפיה ההסכם אף יושם בפועל.

שביט ציין בעדותו כי לשיטתו השימוע הצליח - למרות שנגד גאידמק הוגש כתב אישום בסופו של דבר. לטענתו, בעקבות השימוע שנערך בפני פרקליטת מיסוי וכלכלה עו"ד אלה רובינק, הודיעה הפרקליטות כי היא חוזרת בה מכל האישומים המתבססים על הסעיף הרלוונטי בחוק איסור הלבנת הון, ובסופו של דבר הוגש כתב אישום נגד גאידמק שעסק בסעיפים אחרים בחוק זה.

למרות שלשיטתו של שביט נחל השימוע הצלחה מלאה, אמר שביט כי לא דרש מעולם מגאידמק לשלם גם את הסכום שהובטח "במקרה של הצלחה" - 5 מיליון דולר פלוס מע"מ - מאחר שלא חשב שניתן יהיה לאכוף את המסמך בבית משפט.

מרידור לא הסתייג

שביט ציין בעדותו כי מרידור אמנם איננו חתום על הפקס, מאחר ששביט הוא השותף המנהל במשרד צדוק, וההצעה יצאה מטעמו. ואולם, מרידור עודכן בפרטיה בסמוך לאחר משלוח ההצעה, ולא היתה לו כל הסתייגות ממנה.

יצויין כי גאידמק הוחתם על מסמך ייפוי-כוח על-ידי שביט ומרידור, שבו נכתב כי המשרד רשאי לייצגו גם בבתי משפט ולא רק בשימוע. ואולם, לטענת שביט מדובר היה באפשרות שתוגש עתירה לבג"ץ, ולא היתה כל כוונה לייצגו במשפט הפלילי, אם יתקיים. "אנחנו כעיקרון לא מטפלים במשפטים פליליים", אמר שביט.

שביט הדגיש כי מרידור נשכר כדי לייצג את גאידמק בשימוע בעניין מינהלי-חוקתי, ולא בשל מומחיות פלילית. באת-כוחו של שביט, עו"ד נוית נגב, הודיעה כי פנתה לסניגורו הנוכחי של גאידמק, עו"ד דוד ליבאי, וזה השיג את הסכמתו של גאידמק לוויתור על חיסיון עורך דין-לקוח, באופן שאיפשר לשביט להעיד בבית הדין המשמעתי על כך שמעולם לא עלה בדיונים ביניהם נושא של עסקת טיעון מול הפרקליטות. וזאת, מאחר שגאידמק עצמו סירב בעבר ומסרב גם היום לכל עסקת טיעון שכזו.

מכתב בחתימתו של גאידמק אף הועבר לבית הדין המשמעתי, והתובע עו"ד עמוס ויצמן אמר כי "ישמח לחקור את גאידמק בחקירה נגדית" בעניין זה.

הוועדה התקפלה - והסעיף שבו מואשם מרידור לא ישונה

"ועדת הרוויזיה" בלשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד דרור ארד-איילון, שהיתה אמורה לקיים דיון בסעיף בחוק הלשכה האוסר התניית שכר-טרחה בתוצאות משפט פלילי, התקפלה ותדחה את מתן המלצותיה בעניין זה עד לאחר תום הדיון המשמעתי שבו מואשמים השר דן מרידור ועו"ד אילן שביט בעניין זה.

כך עולה ממכתב ששיגר בימים האחרים ראש לשכת עורכי הדין, יורי גיא-רון, לעמותת אומ"ץ. תלונתה של אומ"ץ ללשכה בעניין זה באה בעקבות חשיפת הדיון הצפוי בוועדה ב"גלובס".

גורמים בלשכת עורכי הדין הואשמו כמי שמנסים למלט את מרידור מהאישום המשמעתי התלוי ועומד נגדו, באמצעות שינוי הסעיף שבו הוא מואשם בעוד משפטו מתקיים.

יו"ר ועדת האתיקה במחוז ת- אביב, עו"ד אפרים נוה, מסר בתגובה כי "לשיטת ועדת האתיקה, אין כל מקום להתכנסות ולדיון של ועדת רוויזיה בעניין התלוי ועומד בבית הדין המשמעתי. כל ניסיון להתכנסות מסוג זה מהווה התערבות בוטה ופסולה בהליך משפטי תלוי ועומד וניסיון להשפיע על תוצאותיו בדרך בלתי ראויה".