דו"ח מבקר המדינה: ניגוד אינטרסים לשר החקלאות שמחון

‏‎‎דו"ח מבקר המדינה על ה"רפורמה" בענף הלול שיזם שר החקלאות שלום שמחון, מאשר לחלוטין את תחקיר "גלובס" במוסף ‏‏G‏ על ניגודי העניינים של שמחון ■ לינדנשטראוס: ‏‎‎‏"הרפורמה טומנת בחובה הטבות כלכליות ממשיות..."

‎‎ממצאי התחקיר:

‏‎‎דו"ח מבקר המדינה על ה"רפורמה" בענף הלול שיזם שר החקלאות שלום שמחון, מאשר לחלוטין את תחקיר "גלובס" במוסף ‏‏G‏ ("שלום גליל", 6.11.2008) על ניגודי העניינים של שמחון. ‏

שר החקלאות שמחון יזם והוביל רפורמה בענף הלול, ואף ארגן לטובת ה"רפורמה" תקציב של 300 מיליון שקל.

על-פי הרפורמה, למושבי הגליל, ובעיקר במועצה האזורית מעלה יוסף, המקבלים מזה שנים מכסות ביצים גדולות וסובסידיות, ייתן משרד החקלאות חבילת מענקים והטבות כספיות מיוחדות, במטרה להוציא את הלולים המשפחתיים מתוך המושבים ולהקים במקומם 80 לולי ענק תעשייתיים (כל אחד בגודל שלושה מגרשי כדורגל), על חשבון מטעים או שטחי יער שיבוראו בגליל העליון.

התוצאות: א. חברי המושבים בגליל יפנו קרקע יקרה יחסית בתוך המושבים לטובת הקמת צימרים (חמישה צימרים לכל נחלה משפחתית); ב. החקלאים במושבים ישכירו את מכסות הלולים שלהם ליצרנים גדולים, ויקבלו מהמדינה רנטה בלי לעבוד (על כך הוגשה עתירה לבג"צ); ג. הגליל העליון יחדל להיות הנוף המוכר לנו. ‏

‎‎‏"פיילוט" במגרש הביתי

‏‎‎המושב הראשון מבין 4-5 מושבים שעבורם משרד החקלאות יערוך פיילוט להוצאת הלולים המשפחתיים מהמושב הוא מושב אבן מנחם, שבו מתגורר שר החקלאות שמחון. המדינה תממן את ה"פיילוט" ב-40 מיליון שקל.

השר שמחון הוא "בן ממשיך" בנחלת המשפחה במושב והוא עתיד להיות נהנה ישיר מה"רפורמה" בענף הלול. לשר שמחון יש שני אחים ועוד ארבעה בני דודים בגליל - שכולם בעלי נחלות ומכסות, וגם הם ייהנו מהרפורמה. פוטנציאל ההטבה הוא כחצי מיליון שקל לכל בעל נחלה.

את האישורים התכנוניים להעתקת לולי הענק ולהקמת צימרים חדשים, ייתן אח נוסף של שמחון, אלי, המכהן כיו"ר הוועדה המקומית מעלה הגליל. ‏

‎‎שמחון חיכה במסדרון

‏‎‎על פי החוק וכללי מניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, לשמחון היה אסור לעסוק ב"רפורמה" בכל דרך שהיא, שכן יש לו עניין אישי בה. ‏

על-פי החוק, כדי לעסוק ברפורמה היה שמחון צריך להודיע מראש למבקר המדינה על מעורבותו ב"רפורמה", ולבקש אישור לעסוק בנושא, וכן היה עליו לקבל חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה בדבר ניגוד העניינים. הוא לא עשה זאת.

כפי שנחשף בתחקיר "גלובס" ואושר בדו"ח המבקר, שמחון יזם את הרפורמה, היה פעיל באופן אישי בגיבושה וארגן את התקציבים להפעלתה. סייעו לו העוזרת הבכירה עליזה כהן ובכירים נוספים במשרד החקלאות.

שמחון היה מתוחכם מספיק כדי לעצור בנקודה הקריטית. לפני שהביא את ה"רפורמה" לאישור ממשלת אהוד אולמרט בקיץ 2007, הוא הודיע למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה על כך שיש לו עניין אישי ישיר ב"רפורמה", כי הוא "בן ממשיך" בנחלת המשפחה במושב אבן מנחם. עו"ד ערן אטינגר, היועץ המשפטי של משרד החקלאות, טען בדיעבד, ששמחון לא השתתף בגיבוש ההצעה שהובאה לממשלה.

היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז הסתפק בכך, שאסר על שמחון להשתתף בישיבת הממשלה שדנה ברפורמה. שמחון חיכה במסדרון. הממשלה החליטה לאשר את ה"רפורמה" של שמחון.

‎‎שימוע בלשכת המבקר

‏‎‎מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, לא קנה את עמדתו של שמחון, לפיה הוא פטור מביקורת משום שדיווח על העניין האישי שלו לפני ישיבת הממשלה ולא השתתף בה. לינדשטראוס מחזיק בתקיפות בדעתו, ששמחון פעל בניגוד עניינים כאשר יזם וקידם את הרפורמה, וכי ההודעה בדיעבד של שמחון לפני ישיבת הממשלה אינה פוטרת אותו מהחריגה בהתנהגותו.

זה היה נושא השימוע בפגישה ב-9 בפברואר 2010 בלשכת לינדנשטראוס, עם שמחון ויועציו עליזה כהן וערן אטינגר. הוויכוח התלהט. לינדנשטראוס התעקש: פעלת בניגוד עניינים, ואת ההודעה מ-2007 מסרת בדיעבד, אחרי שכבר יזמת וקידמת את ה"רפורמה" עד להגשתה לממשלה.

אחרי השימוע מסר שמחון הודעה מדהימה: הוא דיווח ללינדנשטראוס, שהוא מבטל בדיעבד את הודעתו מ-2007 על כך שהוא מצוי בניגוד עניינים. שמחון הלך עוד צעד והודיע ללינדנשטראוס, שבעקבות כך הוא גם מתכוון לקדם באופן אישי את הרפורמה כפי שהתקבלה בממשלה. ‏

‎‎דבר המבקר:

‏‎‎‏"הרפורמה טומנת בחובה הטבות כלכליות ממשיות... ובכלל זה לבני משפחתו של השר ואף לשר עצמו. בהתחשב בכך היה על השר שלום שמחון להצהיר מיד כשהתחיל לעסוק ברפורמה על העניין האישי שיש לו... לשלוח הודעה על כך למבקר המדינה ולפנות מראש ליועץ המשפטי לממשלה ולקבל את חוות דעתו... אולם השר לא עשה כן ולא נמנע מלהיות מעורב בקידומה באופן פעיל עד כדי גיבושה להצעת מחליטים שבסופו של דבר הונחה על שולחן הממשלה".

"שמחון פעל שלא על פי הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים. לשר יש עניין אישי בנושא הרפורמה, שכן גלומה בה טובת הנאה ממשית גם לבני משפחתו המתגוררים ביישובי המועצה האזורית מרום הגליל וגם לו עצמו כבן ממשיך בנחלה באבן מנחם. ההודעה בדיעבד של שמחון על זיקתו מנעה בחינה ראויה ומבעוד מועד של סוגיית ניגוד העניינים וקביעת הסדרים ראויים מראש, באופן שיבטיח את תקינות הפעולות, את מראית פני הדברים ואת אמון הציבור בפעולות הממשלה". ‏‎‎‏