הלמ"ס: בישראל מוציאים על מו"פ יותר מכל המדינות ב-OECD

בעשירון העליון מוציאים 10% על מזון, לעומת 49% בעשירון התחתון בשנת 2008 ■ ההכנסה הפנויה הנותרת בעשירון העליון לאחר הוצאה על מזון גבוהה פי 14.5 מההכנסה הנותרת בעשירון התחתון

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (א') מספר נתונים מעניינים על המשק הישראלי. מהפרסום עולה כי בשנים 1993-1992, שיעור ההוצאה למזון למשק בית בישראל היה 47% בעשירון התחתון לעומת 12% בעשירון העליון. בשנת 2008 שיעור ההוצאה למזון למשק בית בעשירון התחתון היה 49%, ואילו בעשירון העליון ירד שיעור ההוצאה למזון ל-10%. ההכנסה הפנויה הנותרת בעשירון העליון לאחר הוצאה על מזון גבוהה פי-14.5 מההכנסה הנותרת בעשירון התחתון לאחר הוצאה על מזון.

בנוגע להשקעות במחקר ופיתוח אומרים בלמ"ס כי אחוז ההוצאה על מו"פ אזרחי מהתמ"ג עלה מ-2.6% בשנת 1995 ל-4.9% בשנת 2008. בשנת 2007 אחוז ההוצאה על מו"פ מהתמ"ג היה גבוה יותר מכל המדינות החברות ב-OECD והוא גבוה גם מהיעד של האיחוד האירופי לשנת 2010 שעומד על 3% מהתמ"ג.

נתון מעניין פורסם על תוחלת החיים בישראל (לשנת 2008). הנשים בישראל חיות בממוצע 83 שנים (לעומת 73.4 שנים בשנת 1970) והגברים 79.1 שנים בממוצע (לעומת 70.1 בשנת 1970). תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם.

עוד נתונים שפורסמו: מאז שנת 1997 ועד שנת 2007 ירדה הפקת מים לנפש ב-14% מ-356 מטרים מעוקבים ל-306 מטרים מעוקבים. הצריכה החקלאית, המהווה כ-60% מסך כל הצריכה, ירדה באותה תקופה בכ-35%. מאז 1996 ירדה בארץ כמות הפסולת לנפש ליום ב-11.5%, לעומת עלייה של 24.5% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש בתקופה המקבילה.

עוד עולה מהפרסום של הלמ"ס כי מאז שנת 1996 עלו פליטות גזי החממה בישראל מ-62.7 מיליון טונות (במונחי פחמן דו חמצני) ל-76.8 מיליון טונות (במונחי פחמן דו חמצני) בשנת 2007. פליטות פחמן דו-חמצני (גז החממה העיקרי) בישראל עלו מ-61 מיליון טונות בשנת 2000 ל-67 מיליון טונות בשנת 2007. רמת פליטות גזי החממה לנפש בישראל דומה לזו שבמדינות מפותחות כגון יפן וספרד, והיא עמדה בשנת 2007 על 10.7 טונות לנפש.

מנגד, ירידה חדה נרשמה בפליטות מזהמי אוויר מרכב מנועי. פליטות CO ירדו מ-364 אלף טון בשנת 2000 ל-199 אלף טון בשנת 2008. ירידות אלו בפליטות אל מול עלייה של כ-30% בנסועה בתקופה המקבילה משקפות את השיפורים הטכנולוגים בכלי הרכב החדשים ועליית חלקם היחסי במצבת כלי הרכב בישראל.

צרו איתנו קשר *5988