פתרונות אשראי: KCPS תעמיד 66 מ' ש' לפדיון אג"ח של טראס

האשראי ישמש לטובת פדיון מוקדם ומלא לסדרת האג"ח שלה, וכהשקעה בהון מניותיה ■ טראס צריכה לשלם במהלך החודש כ-14.5 מיליון שקל לבעלי האג"ח שלה

קרנות המנוף ממשיכות לספק פתרונות אשראי לחברות העוסקות בתחום הנדל"ן המניב, כשהפעם מדובר באשראי בסך כולל של כ-66 מיליון שקל שתעמיד קרן המנוף KCPS לחברת טראס השקעות. האשראי ישמש לטובת פדיון מוקדם ומלא לסדרת האג"ח שלה, וכהשקעה בהון מניותיה. טראס צריכה לשלם במהלך החודש כ-14.5 מיליון שקל לבעלי האג"ח שלה.

במסגרת הסכם השקעה בין החברה, שבבעלות משפחת שוסטר, וקרן המנוף של KCPS, תעמיד הקרן לחברה הלוואה בהיקף של 50 מיליון שקל בריבית שנתית צמודה למדד של 6.5%, וזאת תשמש, כאמור, להחזר של הקרן והריבית באג"ח שגייסה החברה בשנות הגאות בבורסה, שמסתכמים כיום ב-37.5 מיליון שקל (מהם כ-5.5 מיליון שקל הם החזר לחברה בת בבעלות מלאה של טראס).

בנוסף לריבית תקבל קרן המנוף גם שורת ביטחונות, כשטראס אף התחייבה לעמוד בשורה של אמות מידה פיננסיות. נציין שכבר בתחילת העסקה תשיב טראס לקרן המנוף ריביות מראש ועמלות עסקה בהיקף של כ-9 מיליון שקל, כך שהריבית האפקטיבית על העסקה גבוהה יותר מהריבית על הנייר.

במסגרת ההתקשרות בין הצדדים נקבע שבעלי טראס יעמידו לחברה הלוואת בעלים בהיקף של 24 מיליון שקל, שתהיה נחותה להחזר ההלוואה לקרן המנוף, שבד בבד עימה תשקיע קרן המנוף כ-16 מיליון שקל בתמורה להקצאת מניות בחברה (לא ידוע מהו שיעור המניות שקרן המנוף תקבל). בנוסף, הצדדים שומרים על אפשרות, שתנאיה יסוכמו בהמשך, להלוואה נוספת שתעמיד קרן המנוף בהיקף של עד 50 מיליון שקל נוספים.

חברת טראס השקעות נמנית על חברות הנדל"ן הקטנות שניצלו את חלון ההזדמנויות שפתח שוק ההון בשנים של טרום המשבר הגדול ב-2008. באוגוסט 2006 היא הנפיקה אג"ח וגייסה 38 מיליון שקל, כשבאפריל 2007 גייסה 9.5 מיליון שקל נוספים.

ב-2009 הגיעה החברה להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח לפיו נקבע שבעלי השליטה יזרימו הלוואה לחברה בהיקף של כ-8.8 מיליון שקל. ביוני האחרון דיווחה החברה כי הלוואת הבעלים, המסתכמת כעת בכ-4.3 מיליון שקל, תוארך בשנה עד סוף יוני 2011.

בשנים 2007-2009 הפסידה החברה כ-12 מיליון שקל.

רואי החשבון של טראס צירפו לדו"חות החברה אזהרה ופירטו אז כי "יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה השוטפות במועדן והמשך פעילותה במתכונת הנוכחית מותנים בעמידת החברה בתוכניותיה המתבססות בעיקר על הכנסת השקעות לחברה, קבלת מסגרות אשראי חדשות והארכת מועדי הפירעון של מסגרות האשראי הקיימות או מימוש של נכס מהותי של החברה בדרך של פרסום הזמנה להציע הצעות".

קרן המנוף KCPS הוקמה במאי אשתקד כחלק מיוזמת האוצר, ובראשה עומדים השותפים המנהלים צבי פורמן, שי אילון, גבי לב, הדי בן סירא וצפי הדר ריכטר.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988