בנק דיסקונט ניו-יורק: זינוק של 97% ברווח הנקי ברבעון השני

הסתכם בסך של כ-13.1 מיליון דולר ■ הגידול ברווח הנקי נרשם עקב ירידה בהפרשה לחומ"ס בסך של כ- 1.5 מיליון דולר, גידול בהכנסות התפעוליות בסך של כ- 8.2 מיליון דולר ועליה ברווחים שמומשו מניירות ערך

בנק דיסקונט ניו יורק דיווח על תוצאותיו הכספיות לרבעון השני של השנה (טיוטת הדו"חות). הבנק סיים את הרבעון ברווח נקי בסך של כ- 13.1 מיליון דולר, עליה בסך של כ- 6.5 מיליון דולר (בשיעור של כ- 97.5%) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וירידה בסך של כ- 1.4 מיליון דולר (בשיעור של כ- 9.8%) בהשוואה לרווח הנקי ברבעון הקודם.

הגידול ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מוסבר, בעיקרו, בירידה בהפרשה לחומ"ס בסך של כ- 1.5 מיליון דולר, גידול בהכנסות התפעוליות בסך של כ- 8.2 מיליון דולר ועליה ברווחים שמומשו מניירות ערך זמינים למכירה בסך של כ- 10.1 מיליון דולר (רווח בסך 4.4 מיליון דולר בהשוואה להפסד בסך 5.6 מיליון דולר).

הגידול מקוזז, בחלקו, בירידה בהכנסות המימון, נטו, בסך של כ- 11.3 מיליון דולר ועליה בהפרשה למס בסך של כ- 1.9 מיליון דולר.

הקיטון ברווח הנקי בהשוואה לרבעון הקודם מוסבר, בעיקרו, בירידה בהכנסות המימון, נטו, בסך של כ-400 אלף דולר, בעליה בהפרשה לחומ"ס בסך של כ-1.5 מיליון דולר ובירידה ברווחים שמומשו מניירות ערך זמינים למכירה בסך של כ-6 מיליון דולר. הקיטון מקוזז, בחלקו, בגידול בהכנסות התפעוליות בסך של כ-1.7 מיליון דולר, קיטון בהוצאות התפעוליות בסך של כ-900 אלף דולר וקיטון בהפרשה למס בסך של כ- 3.9 מיליון דולר.

הבנק סיים את המחצית הראשונה של שנת 2010 ברווח נקי בסך של כ- 27.7 מיליון דולר, עליה בסך של כ- 12.4 מיליון דולר (בשיעור של כ- 80.8%) בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2009.

שיעור התשואה על ההון במחצית הראשונה של שנת 2010 הינו 7.8% (בחישוב שנתי על הון ממוצע) בהשוואה לשיעור של 4.9% במחצית הראשונה של שנת 2009.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988