HOT הפסידה 49 מיליון שקל ברבעון; עוזר: "השירות ברמה גבוהה"

החברה עברה להפסד בשל הפרשה של 157 מיליון שקל בגין פסק בורר על זכויות יוצרים ■ 3,000 מנויים התנתקו מהטלוויזיה, אך החברה גייסה בסה"כ 17 אלף מנויים ■ ה-EBITDA בשיא

חברת התקשורת HOT עברה ברבעון השני של השנה להפסד של 49 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 23 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הסיבה להפסד נעוצה בהוצאה חשבונאית של 157 מיליון שקל שהחברה נאלצה להפריש בגין פסיקת בורר הקשורה לתביעת זכויות יוצרים. HOT מדגישה כי תערער על הפסיקה.

במקביל, יש לציין כי ה-EBITDA (רווח לפני פחת, הפחתות, ריבית ומס) של החברה הגיע לשיא של 316 מיליון שקל, גידול של 12%. HOT מנוהלת על-ידי הרצל עוזר.

פסק הבוררות האמור קשור לתביעה של אקו"ם (אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל), הנוגעת לקביעת מנגנון לחישוב התמלוגים השנתיים בגין השימוש בזכויות יוצרים. פסק הבורר קבע את מתווה תשלום התמלוגים וקבע כי המודל יחול רטרואקטיבית החל משנת 2003.

"ייתכן כי בעקבות פסק הבורר החברה תחויב בסכומים משמעותיים בגין העבר", כותבת HOT בדו"חותיה. "בשל כך ביצעה החברה הפרשה משמעותית בדו"חות הכספיים". החברה, כאמור, מתכוונת לערער על פסק הבורר.

HOT גייסה 17 אלף מנויים חדשים ברבעון השני; 892 אלף איש מנויים על שירותי הטלוויזיה של החברה, ירידה של 3,000 מנויים לעומת הגיוס ברבעון הקודם. מגזר הטלוויזיה הוא בעל ההכנסות הגבוהות ביותר לחברה. הירידה בקצב גיוס המנויים הינה תוצאה ישירה של כניסת ממיר ה-DTT לשוק. HOT שמרה על נתח שוק של 61% ברבעון החולף.

לחברה 733 אלף מנויים על שירותי האינטרנט שלה, לאחר שברבעון החולף הצטרפו 8,000 איש לשירות זה. החברה מציינת כי "נמשכת מגמת השדרוג למהירויות גבוהות". בשירותי הטלפון נרשם גידול של 12 אלף מנויים, והחברה מחזיקה היום 584 אלף מנויי קווי טלפון.

"החברה ממשיכה להשתפר בכל היעדים שהצבנו", אמר עוזר בהצהרה שהוכנה מראש. "השירות מתייצב ברמה גבוהה, התשתיות שודרגו עם האצת פרישת רשת ה-UFI, תהליך סגירת הרשת האנלוגית ושדרוג מערכת ה-HOT VOD, כמו גן שדרוג משמעותי שבוצע בציוד הקצה בבית הלקוח. השיפור בביצועי החברה הוא תוצאה ישירה של הבשלת מהלכים להעלאת ההכנסות, במקביל לייעול הארגון ולהקטנת ההוצאות".

הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-809 מיליון שקל, עלייה של 4.4% לעומת הכנסות של 775 מיליון שקל ברבעון המקביל. מנגד, החברה שמרה על יציבות בהוצאות ההנהלה והוצאות השיווק, שהסתכמו ב-53 מיליון שקל ברבעון (ירידה של 7%). עם זאת, החברה רשמה הפסד תפעולי של 71 מיליון שקל ברבעון בגין ההפרשה לתביעת זכויות היוצרים.

צרו איתנו קשר *5988