מי הבוס? המדינה תפקח באופן הדוק יותר על החינוך החרדי

ביהמ"ש קבע כי תופעל מערכת פיקוח משמעותית והדוקה על מערכת החינוך החרדית של יהדות התורה ■ מרכז החינוך העצמאי יהיה כפוף להוראת חוק העמותות ומחויב בדיווח

משרד המשפטים יוכל מהיום להפעיל פיקוח הדוק יותר, באופן משמעותי, על התנהלות מרכז החינוך העצמאי לתלמודי תורה ובתי ספר, המנהל את מערכת החינוך החרדית של יהדות התורה. זאת, בעקבות הוראת בית המשפט המחוזי בירושלים לרשום כעמותה את מרכז החינוך העצמאי, שהיה מאוגד עד היום כעמותה עותמנית. משמעות המהלך: מרכז החינוך יהיה כפוף מהיום להוראות חוק העמותות, יחויב בהגשת דו"ח שנתי, מאזן הכנסות והוצאות, ורשימת תורמים.

בנוסף, יחויב מרכז החינוך העצמאי בעמידה בקריטריונים מחמירים לצורך קבלת אישור ניהול תקין שנתי מטעם רשם העמותות. במשרד המשפטים הגדירו את המהלך, שהושלם לאחר הדיון הבוקר במהלך-בזק של ראש רשות התאגידים, עו"ד אלון בכר, לרשום את העמותה החדשה במרשם, כ"פריצת דרך".

מרכז החינוך העצמאי מנהל חלק נכבד מבתי הספר החרדיים, כולל בית הספר לבנות "בית יעקב" בעמנואל שעלה לכותרות בחודשים האחרונים. המרכז מקבל ממשרד החינוך יותר ממיליארד שקל לשנה, לצורך הפעלת בתי הספר, ולצורך המשך קבלת התמיכות הוא יחויב לעמוד בכללים לקבלת אישור ניהול תקין.

רוב התאגידים שאינם לצורכי הפקת רווחים מאוגדים בישראל במתכונת של עמותות. ואולם ברשות התאגידים רשומים גם גופים מסוגים אחרים, כגון חברות לתועלת הציבור, הקדשות ציבוריים וכן אגודות עותמניות, הפועלות בהתאם לחקיקה שנותרה בתוקף עוד מימי הטורקים. חוק העמותות מעניק לרשות התאגידים כלים רגולטוריים טובים לפיקוח על התנהלות של עמותות, ולכן מקדמת הרשות מהלך להעברתן של אגודות עותמניות למעמד של עמותות.

דרישות האוצר לא נענו

במהלך השנים האחרונות דרשו רשם העמותות והחשב הכללי במשרד האוצר, מהחינוך העצמאי, שהתנהל כאגודה עותמנית, להירשם כעמותה. האגודה לא נרשמה עד היום כעמותה, למרות דרישות הרשם והחשכ"ל, בשל סכסוכים פנימיים בין פלגים שונים באגודה, שהביאו להתנהלות הליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי בירושלים, בין הפלגים השונים.

במסגרת ההליכים ביקש מבית המשפט ראש רשות התאגידים, בכר, המשמש גם רשם העמותות, לקבל הכרעה בשאלה מי הם הגורמים המוסמכים מטעם האגודה לרשום אותה כעמותה. לדיון שהיה אמור להתקיים היום (ג') בפני השופטת נאוה בן-אור בבית המשפט המחוזי בירושלים, לא התייצב מי שאמור היה לייצג את הרב יצחק מאיר, העומד בראש אחד הפלגים במרכז החינוך העצמאי. לפיכך התקבלה בקשת מרכז החינוך להירשם כעמותה, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של המרכז - שהיא מועצת גדולי התורה של יהדות התורה.

עוד נקבע כי לאור מותם של הרבנים פרוש ולורנץ שהיו אמורים להיכלל בין חברי הוועד הראשון של העמותה, הרי שרשימת המייסדים המופיעה בבקשת הרישום היא זו שתשמש ועד ראשון, עד להחלטה אחרת של מועצת גדולי התורה. עם רישומה של העמותה החדשה הסתיים אחד ההליכים המורכבים יותר של מעבר מאגודות עותמניות לעמותות.

רשם העמותות יוצג בבית המשפט ע"י עו"ד גור רוזנבלט מפרקליטות ירושלים (אזרחי).