הצעת חוק: שינוי בדיני הראיות וסדרי הדין בבתי המשפט הצבאיים

הצעת החוק הוגשה ע"י משרד המשפטים כבר ב-2004 ונדונה בשתי הכנסות הקודמות, אך מאחר שהליכי חקיקתה לא הושלמו, היא הוגשה מחדש במלואה

משרד המשפטים פירסם היום (א') הצעת חוק לשינוי מרחיק לכת בדיני הראיות וסדרי הדין בבתי המשפט הצבאיים. המגמה בדין הצבאי היא התאמתו ככל הניתן לנהוג בהליכים פליליים בבתי המשפט האזרחיים, תוך הותרת עניינים מסוימים, ייחודיים לסוגיות של משפט צבאי, במתכונתם הנבדלת.

הצעת החוק הוגשה על-ידי משרד המשפטים כבר ב-2004 ונדונה בשתי הכנסות הקודמות, אך מאחר שהליכי חקיקתה לא הושלמו, היא הוגשה מחדש במלואה.

על-פי הצעת החוק, אם זוכה נאשם בדין - לא תחויב המשטרה הצבאית לשחררו מיידית ממעצר, ובית הדין יהיה רשאי להורות על המשך החזקתו במעצר עוד 72 שעות לשם הגשת ערעור על-ידי התובע הצבאי. זאת לעומת המצב החוקי היום, שלפיו אם היה הנאשם שזוכה עצור - הוא ישוחרר מיידית ממעצר אם אין עילות אחרות להחזיקו.

עוד נקבע בהצעת החוק כי בית משפט המרשיע נאשם, שנגזר עליו בעבר מאסר על-תנאי בשל עבירה דומה, יוכל להפעיל את התנאי, או במקרים מיוחדים להאריך את תקופת התנאי שנקבעה בעבירה הראשונה. העונש על-תנאי יחול גם לגבי פסילת רישיון נהיגה צבאי או אזרחי, וכן על עונש מחבוש.

בנוגע לכשירות לכהן בבית משפט צבאי, נקבע כי מי שמונה לשיפוט ולאחר מינויו הורשע בעבירה שיש עמה קלון, או החלה להתנהל נגדו חקירה על עבירה כזו - יוכל נשיא בית הדין הצבאי שאליו מונה להורות על החלפתו.

עוד מציע החוק כי בית דין צבאי ימנה הרכב שופטים לתיק רק לקראת תחילת המשפט - ולא מיד עם הגשת כתב האישום.

עוד מציע החוק להחיל הוראות כלליות, ולפיהן ייסגר התיק נגד חייל שכבר נשפט על אותו מעשה, או שהוא מת טרם הגשת כתב אישום, או בשל פגמים מסוימים בכתב האישום. לנאשם וסנגורו מוצע לתת במפורש זכות לעיין בחומר החקירה ולהעתיקו - אך רק בהסכמת התובע הצבאי, מטעמי ביטחון שדה.

"ככלל", פירט משרד המשפטים בדברי ההסבר להצעת החוק, "המגמה היא להאחדה ולהשוואה של דיני הראיות, דיני המעצר וסדרי הדין הנוהגים במערכת הצבאית לאלה הנוהגים במערכת הפלילית הכללית, למעט במקרים הנוגעים לתחומים צבאיים ייחודיים שלגביהם ראוי לקבוע הסדרים מיוחדים".

הצעת חוק מקבילה, העוסקת בהשוואת דיני המעצרים הצבאיים לאלה האזרחיים, פורסמה זה מכבר.

צרו איתנו קשר *5988